285 кражби на проводници и оборудване в трафопостове са извършени в Югоизточна България през 2008-а и 2009-а. Откраднати са над 135 километра кабели, съобщават от EVN Bulgaria. За да опази своята инфраструктура от посегателства, компанията е вложила досега над 8 480 000 лв. за охранителни мерки. Общата стойност на разходите за възстановяване на откраднатото е над 880 000 лв.

От електроразпределителното дружества са притеснени от зачестилите кражби на елементи от мрежата. Освен че водят до сериозни материални щети за компанията, стават причина за аварии и прекъсване на снабдяването с електричество за продължителни периоди от време. Често кражбите на различни части от мрежата създават потенциален риск за живота и здравето както за служителите на компанията, така и за други хора.

EVN призовават за адекватни мерки и засилване на контрола на пунктовете за вторични суровини.