По окончателни данни през 2008 г. 1.329 млн. български граждани са пътували в страната и в чужбина. Те са осъществили общо 3.355 млн. туристически пътувания, от които 2.855 млн. лични и 500 хил. професионални. Едно пътувало лице е извършило средно 2.7 пътувания в страната и 1.5 пътувания в чужбина, съобщиха от Националния статистически институт.

През 2008 г. общият брой на туристическите пътувания на българските граждани намалява с 31.4% в сравнение с 2006 година. Намаление е регистрирано както в броя на туристическите пътувания в страната с 27.5%, така и в броя на пътуванията в чужбина с 55.0%.

През миналата година най-много са пътували хората на възраст 15-34 години общо 45% от общия брой пътували лица с лична цел, и на възраст 25-44 години, които формират 58.8% от пътувалите с професионална цел.

Най - малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години 7.9% от пътувалите в страната и 5.4% от пътувалите в чужбина.

Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през 2008 г. показва, че най-голям е делът на разходите за храна 43.1% от всички разходи за туристически пътувания в страната, докато при пътувания в чужбина това са разходите за транспорт 30% от всички разходи.

През 2008 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 134 лева по време на своето лично пътуване в страната, и 505 лева за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 150 лева в страната и 940 лева в чужбина.