Към края на август 2010 г. натрупаните външни и вътрешни задължения от страна на държавата нарастват до над 9.8 млрд. лв и възлизат на 32.5% : 67.5% в полза на “външния дълг”, изчислиха икономистите от Инъдстри Уоч. 

Сравнен с година по-рано, държавният дълг се увеличава с около 530 млн. лв., а спрямо предходния месец ръстът е със 176 млн. лв. Измерен като процент от БВП, правителството увеличава държавния дълг до 14.7%, като година по-рано този процент е бил 13.9%, показва още анализът на данните.

По-показателен за фискалната стабилност е показател, който съчетава държавния дълг и фискалния резерв. Изчислен на база на предварителните данни за резерва към края на август, нетният държавен дълг се увеличава спрямо юли с над 347 млн. лв. до близо 3.7 млрд. лв., а спрямо август 2009 г. отчитаме увеличаване в стойностите на този показател от над 2 млрд. лв.

По-рано днес евродепутатът Ивайло Калфин коментира пред Дарик, че очаква държавният дълг догодина да скочи с 50%.