Албена Инвест Холдинг АД предоставя заем на Албена АД в размер на 2.5 млн. евро, стана ясно от съобщение в БФБ-София. Договорът се сключва за срок до 31 декември 2015 г.

Заемът ще бъде използван за модернизация и реновиране на съществуващата база в к.к. Албена.

За целия срок на договора Албена се задължава да заплаща годишна лихва в размер на 1-месечен EURIBOR плюс надбавка от 1% от заетата сума.

За обезпечение на сключения договор за заем на 9 декември 2008 г. между двете дружества е сключен договор за особен залог, с който се учредява залог върху всички настоящи и бъдещи вземания по сключени и бъдещи договори за туристическа услуга с туроператор Thomas Cook Northern Europe (My Travel).