Булгаргаз обяви обществена поръчка за заем в размер на 90 милиона щатски долара.


Офертите ще се приемат до 18 август. Булгаргаз има сериозни проблеми с ликвидността и спешно се нуждае от оборотен капитал.


Проблемите, предизвикани от неизплатени суми за доставки на газ, се влошиха вследствие на кризата с Корпоративна търговска банка, която бе поставена под специален надзор от БНБ.


Независимо от това, Булгаргаз прави всичко възможно да продължи плащанията на всички поети задължения, съобщават от дружеството.

 

Към 20 юни, когато БНБ постави под надзор КТБ, газовият монополист е държал 98.5% от наличните си пари в търговската банка. Така дружеството нарушава ограничението в закона за държавните предприятия, сумата в една банка да не превишава 25% от всички депозити.

А в края на юли Комисията за защитя на конкуренцията наложи санкция от 23.4 млн. лв. на Булгаргаз за злоупотреба с монополно положение, с което още повече влоши ситуацията с дружеството.