Националната агенция за приходите отчита успешна 2009 година, каза пред Дарик шефът на приходната администрация Красимир Стефанов. Той допълни, че през миналата година данъчните са събрали близо 230 млн. лв. повече спрямо 2008-а. по отношение на новостите в данъчната кампания, Стефанов обясни, че всеки, който е дал или получил заем над 10 000 лв. през 2009-а, трябва да го декларира, а всеки, който има остатък от получен или невърнат заем за последните 5 години над 40 хиляди лева, също трябва да декларира този остатък. От 1 януари вече е факт и сливането между НАП и Агенцията за държавни вземания. Ето какво още каза шефът на НАП за тазгодишната данъчна кампания, за проверките в музикалния бранш и за работата на данъчните през успешната 2009-а:


За да бъдем максимално полезни за нашите слушатели, ви предлагам да започнем нашия разговор с новостите в тазгодишната данъчна кампания и една от тях е декларирането на заеми от приятели. Какво трябва да знаем за тази новост?

Ами това е едната от новостите, която е в тази данъчно-осигурителна кампания и за тази новост трябва да знаем, че всеки, който е дал или получил заем през 2009 г. на стойност над 10 хиляди лева, е длъжен да ги декларира в данъчната декларация.  

Над 10 хиляди лева.

Над 10 хиляди лева. А всеки, който има остатък от получен или невърнат заем за последните 5 години над 40 хиляди лева, също трябва да декларира този остатък.  

А какви са облекченията за младите семейства, които имат ипотечен кредит, също новост от тази година?

Това е другата новост, която е в тази кампания. Най-общо тя представлява това, че единият член от семейството може да приспадне лихвите, които са платени по ипотечен кредит до главница 100 хиляди лева за единствено жилище на младото семейство или на базата, след като се приспаднат тази лихви от данъчната основа, която представлява сбор от всички получени доходи през годината, на тази база след приспадането на тези лихви се изчислява съответно данъкът.  

И друго ново, обединението между НАП и Агенцията за държавни вземания, след като то се случи данъчната администрация вече ще издава удостоверения, че нямаме дължими глоби, според вас до колко реална е възможността наистина например една неплатена глоба към КАТ или друго ведомство да стане причина да ни бъде отказано теглене на кредит, тъй като за кредит се изисква такова удостоверение?

Считано от 1 януари, факт е вече, че Агенция за държавни вземания е в структурите на НАП и в резултат на това вливане вече удостоверенията, които ще се издават, в тези удостоверения ще бъдат вписвани и задълженията, които досега се водеха в Агенцията за държавни вземания, т. е. глобите от КАТ, от РИОКОС и т. н. И след като тези задължения вече бъдат вписани в тези удостоверения, съответно по закон съответните институции нямат право да дават лиценз или да отпускат кредит и т. н.  

Знам, че е прекалено р ано, но имате ли информация вече за подобни случаи, отказан кредит заради подобни причини?

Не, не, не, не, значи засега вече... тепърва ще се подават искания за издаване на подобни удостоверения. Там има съответно срокове за издаване. След като издадем тези удостоверения, предполагам... Но аз предполагам, че граждани и фирми в резултат на това обединение ще бъдат мотивирани да си изчистят задълженията, които досега се водеха в Агенция за държавни вземания, и, така, малко нехайно оттам се подхождаше към тях и не се изплащаха.

Иначе казано, как тръгна обединението между двете структури?

Вече е факт, в структурата на НАП има обособен ресор "Събиране" със заместник-изпълнителен директор, в който се включват съответните дирекции от досегашната Агенция за държавни вземания, включително и Дирекция "Събиране", която досега си функционираше в НАП.

Миналата година започнахте щателни проверки на декларациите на известни музиканти и футболисти. Готвите ли проверки по други браншове, да речем, гилдията на актьорите, където голяма част също са самоосигуряващи се?

Значи, аз за пореден път искам да отбележа и във вашето предаване, че това не е някаква кампания или някаква кампанийност, или някакво заяждане с определен бранш. Просто футболистите и певците са, така, доста популярни имена и затова дори и темата се преекспонира. Аз, пак ще повторя, че когато имаше кампания през миналата година за лицата, които притежават скъпоструващо имущество над 500 000 лв., ние бяхме направили селекция на над 3 милиона лица. Тогава обаче никой не разбра. Над 12 000 застрахователни агента, които имаме вече засечени, че не са подали декларации и не са платили данъците, тогава пак никой не разбра. В момента това, което прави НАП, просто селектира определени групи, по вътрешна информация, за които се знае, че поддържат висок стандарт на живот, а същевременно по нашата база данни става ясно, че те. . .

Ама, то е и видно понякога.

Моля?

А то е видно понякога, не е нужно. . .

Не, то е видно, аз виждам как и футболистите, и определени певци едва ли не открито си казват, че се осигуряват на по 200 лв. или че нямало нищо лошо, тъй като си вадели с труда парите, да не декларират или на 50 процента. Ами, по тази логика и данъчните си вадят с труд парите, да им опростим на 50 процента данъците или изобщо да им ги опростим. Така, на мен ми е малко обидно, когато в определени медии се тиражира, че това било кампанийно, че това било PR акция или т.н.

Без да говорим за кампанийност обаче, тогава кои са следващите групи, които сте селектирали, че е необходимо да бъдат проверени.

По принцип ние не сме насочени към определени групи. Ние селектираме определени физически лица по метода на анализ на риска, засичаме определени база данни. Така, че то няма как да определим, че ние днес се насочваме срещу тези или срещу онези. Ние имаме и проверки на гинеколози, и на личните лекари. Обаче никой там не преекспонира темата, защото никой не ги познава.

Така или иначе обаче тази тема стана интересна в края на 2009 г., например по отношение на проверките на големите компании в музикалния бранш, както на тези от поп-фолк жанра, така и въобще на компаниите, които организират концерти у нас. Какво показаха резултатите от тези проверки? Имате ли вече такива?

По отношение на компаниите, които организират мегаспектаклите на международните величия, също искам да кажа, значи, темата пак се преекспонира по грешен начин. Едва ли не НАП ще взима 10 процента от доходите на Мадона директно. Значи, ние тука говорим, че по закон тези компании дължат 10 процента данък при източника, когато организират подобни мероприятия и не са си ги платили, и ние ще извършим съответните проверки и се надявам, че ще си вземем парите. Така, че тук пак се преекспонират малко грешно нещата. А по отношение на цялостен ефект, към момента не мога да кажа, защото, пак ви казвам, тепърва тук ще се извършат проверки. На базата на тези проверки съответно лицата могат да си докажат първоначалните несъответствия, които ние имаме по нашите бази. Ако си ги докажат, нещата приключват до тук. Ако не могат да ги докажат, тогава се преминава към ревизии. Тогава се прави цялостния паричен поток. Правят се експертизи на имущество, което се притежава, и чак тогава, едва ли не, се преминава към начисляване на данъци. Но според мен не е това по-важното. По-важното е да разберем в България и цялото общество да разбере, че за да имаме държавата пари за пенсии, за здравеопазване, за пътища и т.н., няма значение известен ли си, неизвестен ли си, какъв си, трябва да си плащаш данъците върху доходите, които получаваш. Това е по-важното.

Срещате ли разбиране от тези музикални компании? Новината за това, че голяма част от тях и то от големите не си плащат данъците, беше още от 2009 г., края на годината. Дали някои поправиха вече тази грешка?

Ами за момента нямаме данни. Ние в момента към всички музикални компании сме отправили определени искания за. . . по принцип говорим за нашите, българските изпълнители, договорните им взаимоотношения, брой на участията, хонорарите, които са изплатени и т.н., и т.н. Тепърва чакаме те да ни отговорят, тогава ще видим дали сме срещнали разбиране или не.

Да обясните нещо и за бизнеса. От тази година влиза в сила едно облекчение, че финансовите годишни отчети могат да се подават или при вас, в агенцията, или в Националния статистически институт /НСИ/. Има ли вероятност това да затрудни вашата работа?

Напротив, това за първи път е, така, плод на едно добро сътрудничество между нас и НСИ. Това е един проект, който назад във времето дълго е дискутиран, но поради най-вече нежелание на НСИ не се случваше. След поемането на ръководството на г-жа Коцева на НСИ имахме няколко срещи. Много бързо реализирахме проекта, т.е. годишните финансови отчети на дружествата се подават на едно място - когато са по електронен път в НСИ, а когато е на хартия, в НАП, и по този начин улесняваме бизнеса. Те подават само на едно място, а информацията я ползваме вече две институции.

ДДС-то на фирмите, ще успеете ли да се мобилизирате, да промените темпа на връщането му на фирмите?

Значи това е тема също, по която, така, има изкривена информация в медиите. В интерес на истината има по-строг контрол в сроковете за възстановяване. Вярно е, но и опитите за злоупотреби с бюджета също са засилени, и това е вярно. Темповете не се различават кой знае колко назад във времето. Само ще ви кажа, че последните отчетни данни задържаното ДДС, и то ние говорим в срокове, е в порядъка на 422 милиона лева, което по нищо не се отличава кой знае колко от нормалното. Тъй като когато ДДС-то, задържаното, се движи в порядъка на 350 милиона до към четиристотин - четиристотин и нещо милиона, това е напълно нормално. Нещо повече, че в резултат на анализа на риска ние сме анализирали, че около порядъка на 200 милиона от това задържано ДДС, тъй като е в процес на ревизии, има голям процент вероятност това ДДС да не се. . . /пропадане на връзката /... на дружеството. Така че това, че има задържано кой знае колко ДДС, също е една спекулация.

Позволявам си в края на разговора отново да ви върна към една от любопитните теми от миналата година, разбирате, че тя е интересна и за нашите слушатели - проверките на музикантите както от попсцената, така и от фолксцената. Така или иначе се появиха имената на хора, които са проверявани от НАП. Те от своя страна започнаха да дават пространни интервюта, в които да обясняват как всичко при тях е изрядно. Кога ще оповестите резултатите от проверките?

Значи в резултат на вътрешната селекция, на които бяха обявени 37 изпълнители от фолк, естрада, рап и т.н., по наши данни в момента има разминаване при 21 от тези изпълнители. Вече са възложени проверки. Както ви обясних преди малко, в хода на тези проверки те ще трябва да дадат определени справки и писмени обяснения за тези разминавания. Ако тези разминавания, т.е. те могат да докажат, че няма подобни разминавания, нещата приключват дотук. Но ако не могат да докажат тези разминавания, вече преминават в ревизии и ревизията ще определи данъка. Само че не знам. . .

Говори ли ви се с имена?

Само че не знам, примерно тези пространни интервюта, които казахте, при тях всичко е нормално, а ние казваме, в момента не мога да се сетя, но има и доста изпълнители, които не са подали изобщо декларация с кого са живели и как ще го докажат това нещо, не знам.

Говори ли ви се с имена къде са най-големите разминавания, при кого?

Ами на мен ми се говори, но за съжаление законът не ми позволява.

А можете ли да кажете поне от коя област, в поп фолка, в рап музиката, къде са по-големите нарушения?

Във всичките жанрове са почти еднакви - минимални декларирани приходи или изобщо недекларирани приходи.

И в крайна сметка, г-н Стефанов, успяхте ли да изпълните заложените задачи в агенцията, доволни ли сте от резултатите на агенцията в края на кризисната 2009?

За НАП 2009 година, макар че е, така, годината, в която се засили и финансовата, и икономическа криза, за нас е една успешна година, тъй като агенцията е събрала с 228 милиона лева повече, отколкото е събрала през 2008 година, или в абсолютна стойност това представлява 13,344 милиарда лева. Нещо повече, финансовият министър, знаете, новият финансов министър Дянков постави целеви стойности на НАП и на митница. НАП трябваше да събере 500 милиона повече, отколкото при нормални условия се предвиждаше в първоначалните разчети. И тази цел изпълнихме - вместо 500 милиона в повече, ние събрахме 620 милиона, повече, т.е. 120 милиона. Така че като цяло за резултатите на НАП ние сме много доволни и ги отчитаме като една успешна година.