Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, емитирани от Захарни заводи АД-Горна Оряховица, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта на борсата.

Емисията е в размер на 2 083 656 нови акции с номинал 1 лев и емисионна стойност от 15.56 лв. на акция.

От дружеството се надяват да привлекат над 32 млн. лв., с който да изпълняват инвестиционната си програма по модернизиране на производствените мощности и разширяването им.
В последният дни на борсова търговия за 2007 г. акциите на Захарни заводи АД се търгуваха под емисионната си стойност, като цената бе 7.49 лв.

Захарни заводи АД очаква да постигне консолидирана печалба преди облагане с данъци от 4.5 млн. лв. за 2007 г., в резултат на инвестиции в модернизиране на мощностите и намаление на разходите за енергия и суровини, съобщиха в края на миналата година от компанията. Очаква се приходите от продажби на консолидирана основа да бъдат около 70-80 млн. лв. през 2007 г. През 2006 г. те бяха над 100 млн. лв.

Основни акционери са Захар инвест АД с 43% от капитала, ГУ-Фарадей ЕООД с 25.58% , Ритъм – 4 – ТБ ЕООД с 25.55% и 5.87% от капитала се притежават от други акционери.