Осем сметища на територията на Регионалната инспекция по околна среда и води-Шумен са закрити за един ден, съобщиха за Дарик от екоинспекцията. Констатацията е за селата от Новопазарска община: Правенци, Войвода, Избул, Мировци, Беджене, Тръница, Преселка и Писарево. Всички терени са проверени от експертите на РИОСВ. Установено е, че площите са почистени, запръстени и подравнени. Границите на бившите сметища са залесени.

С ликвидирането им са реализирани проекти по програма „Чиста околна среда". Изпълнени са заложените в договорите с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда дейности.

Проверените населени места са снабдени с контейнери, въведено е организирано сметосъбиране. Отпадъците се извозват по утвърден график от общината.