В четвъртък Министерски съвет прие наредба, с която се ограничава дейността на заложните къщи. Забранява се залога на недвижимо имущество, а месечната лихва не трябва да надвишава 3 на сто. Как това ще се отрази на бизнеса попитахме Николай Христов, Директор връзка с инвеститори на София Комерс–Заложни къщи.

По какъв начин ще се отразят на дейността ви приетите промени?

На нас конкретно няма да се отрази съществено. Като публично дружество, ние отговаряме на почти всички, на 90% от изискванията. Единственото ново за нас е тази месечна лихва от 3%.

Беше ли необходимо приемането на такива промени и в чия полза са те – на потребителите или на заложните къщи?

Със сигурност трябва да има някакви правила или закон, както в случая е наредбата. Въпросът е максимално да се спазват и да се контролира спазването ѝ. Мисля че донякъде има вероятност да бъде в полза на клиентите, ако те могат и реално разберат каква услуга ползват и че ако има някакви такси и комисиони те да са запознати, за да не останат с поредната заблуда от някоя заложна къща и да се стигне до конфликт или грешка или недоразумение, което да ги ощети.

Колко беше до момента месечната лихва?


Досега тя беше между 10 и 20 %. Според нас 3% е много малка стойност, тъй като при минимално микро кредитиране, както е дейноста на заложните къщи, примерно 10-20 лв., лихвата идва 0.30-0.60 лв. и тази сума е недостатъчна да покрие разхода при отпускането на въпросния кредит.

В такъв случай очаквате ли заложни къщи да закрият дейността си?


Не. Очаквам по-скоро да бъдат въведени допълнителни такси или комисиони, които да могат да оправдаят отпускането на този малък кредит.

Само движимо имущество вече може да се залага. Имате ли данни колко от кредитите са срещу недвижима собственост?

Нямам такива данни. По принцип нашето дружество не е извършвало такава дейност и не мога да кажа. Но мисля, че ако няма много отговорен и сериозен контрол, може да продължи да се развива тази дейност, тъй като тя не се извършва и няма да се извършва от фирмите, на които са регистрирани заложните къщи, а прехвърлянето става на физически лица. Така че една наредба трудно ще ограничи тази дейност.

Какво основни залагат хората в заложни къщи?


До преди година и половина-две хората залагаха много неща, но сега повечето заложни къщи ограничиха възможностите за приемането на залози, тъй като вторичната им търговия, ако останат при нас като вещ, която по някакъв ние да трябва да реализираме, вече става по-трудно. Основно в момента се приемат златни накити, бижута и по-нова техника в рамките на година и половина и е желателно да бъде и в гаранция.

Ако останат такива вещи при вас по какъв начин и къде успявате да ги продадете?


На този етап е имало клиенти, които си залагат вещите и такива, които търсят стоки с оглед на по-ниската и по-изгодна цена. Тъй като тези клиенти в момента намаляват, възможностите за приемане на голяма група от вещи намаляват и по тази причина интересът ни е към по-ликвидни вещи.

Как се определя стойността на кредита, който отпускате срещу дадена вещ? Колко процента от цената на продукта?

Даваме около 50% от пазарната му стойност. Говорим не за стойноста му в магазина, а реалната му пазарна стойност по наша преценка. Ние все пак сме от доста време в този бизнес и имаме наблюдения за вторичната търговия на такива вещи и от тази цена даваме половината, за да може лихвата във времето и забавянето в продажбите да не ни носят пасиви.

В момента банковото кредитиране е много по-затегнато. Имате ли наблюдения дали повече хора идват в заложни къщи за кредит като по-лесен и достъпен начин да получат такъв?

Определено се засили търсенето дори и към краткосрочното финансиране от наша страна. Но ние сме ограничили залозите, които приемаме като гаранция, така че дори и да има голямо търсене мащабите на раздадените кредити не нарастват, а точно обратното – свиват се.

Вие като публично дружество подлежите на много по-голямо следене от регулаторни органи отколкото ваши конкуренти. С тези промени в наредбата за работата ви, няма ли да е по-изгодно да не сте на борсата?

В никакъв случай. Това, което сме публикували във всички информационни сайтове, че закриваме някои от обектите, в които няма достатъчно рентабилност и ограничаваме разрастването си, го правим с цел да можем да запазим рентабилността на дейността за в бъдеще, за да гарантираме акционерите. Ние все пак сме емитирали акции с гарантиран дивиденг, 10-годишна емисия, от която няма как да се откажем. Смятам, че ще можем да се справим с поетия ангажимент чрез гъвкава политика и добро управление на дружеството.

В допълнение искам само да кажа, че се надявам да има регулаторен орган, който наистина да следи за изпълнението на новите правила, не само при нас, като публично дружество, а и при другите обекти за да може и конкуренцията да работи в зададените параметри и ограничения, а не само ние да отговаряме на повечето изисквания и това да носи негативи за нас.