Правителството, синдикатите и работодателите започват днес национални преговори за подписване на антикризисно споразумение с двегодишен срок.

Преговорите ще се проведат по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Преди няколко дни двете национални синдикални конфедерации представиха своята визия за пакет от мерки за излизане от кризата.

Сред тях са специална защита на нискодоходните домакинства, увеличаване на минималната работна заплата и обвързването й с прага на бедността. От социалното министерство определиха голяма част от предложенията като общоприемливи и заслужаващи подкрепа.

КНСБ и КТ Подкрепа предлагат създаване на антикризисен съвет към премиера, който наблюдава социално-икономическата ситуация и да предлага адекватни мерки. Синдикатите настояват за насърчаване на кредитирането чрез разширяване на достъпа до него, подпомагане на ниско и среднодоходните домакинства при изпадане в задлъжнялост, регламентиране на линията на бедност като критерий за актуализиране на социалните помощи.

Очаква се тристранният съвет да разгледа възможности за целеви кредитни линии за работодателите, които да им осигурят средства за заплати и осигуровки. Синдикатите предлагат активна намеса на държавата по отношение на предприятията, застрашени от затваряне заради неспазени екологични изисквания.