Ако напоследък сте мислили за покупка или продажба на жилище и сте разглеждали цените, вероятно ще се съгласите с това, което много експерти предричат,  а именно, че цените на недвижимите имоти ще продължат да падат и през 2011 -та година.

Въпреки, че средната цена на едно жилище скочи повече от два пъти за времето от 2000 година до юли 2006 година, имайте предвид, че в момента тя е с 33% под пика й от април 2009 година.

Тъй като цените са все още с 39% по-високи от нивото им в началото на века, някои анализатори предупреждават, че има още накъде да се пада. След кратковремено стабилизиране, последните данни дават основание да се очаква, че ще има още едно плъзване надолу.

В последната извадка за представянето на индекса S&P Case Shiller се видя, че той бележи понижение за трети пореден месец. Нещо повече. За пръв път от 9 месеца насам индексът индексът е на отрицателан територия, при сравняване на данните на годишна база.

Въпреки този ясно очертан тренд, не залагайте, че цените на къщите ще продължат да падат през тази година!

Всъщност при вече споменатия индекс Case Shiller съществува двумесечно закъснение и последният доклад представя ситуацията от октомври. От тогава до сега се случиха достатъчно неща, чийто потенциал да раздвижат нещата в краткосрочен план, не е за подценяване. В САЩ бе одобрена поредна серия на данъчните облекчения, въведени още от администрацията на президента Джордж Буш, има споразумение с Русия в областта на военните дела, задава се и търговско партньорство с Южна Корея. Така че макар да има солидни основания да очакваме спад в цените на жилищата в САЩ, не е хубаво да оставаме слепи за индикаторите, които говорят за обратното, а именно, че цените ще се стабилизират заради очаквания растеж на икономиката.

От друга страна просрочията, възбраните върху бизнесите, затънали в дългове и запасите от нереализирана продукция са все още твърде големи. Наред с това лихвите по ипотечните заеми се покачиха. Това е вече притеснително, още повече, че това се случва в момент, в който Федералният резерв на САЩ излива нови $ 600 млрд. във финансовата система на страната, за да държи лихвите ниски.

ФЕД използва пари, за да купува дългосрочни съкровищни ценни книжа, което на теория означава, че с действията си централната банка на страната води индиректно до повишаване на интереса към ДЦК-тата, покачвайки цената им на пазарите и сваляйки тяхната доходност. Лихвите по ипотеките са обвързани с представянето на тези държавни ценни книжа, така че може да се очаква, че цената на заемите за жилище скоро ще се понижи.

Покачването на лихвените обикновено е знак, че инвеститорите са по-оптимистични за икономическата обстановка. Това означава и че цените на жилищата би следвало да се стабилизират, особено ако потенциалните купувачи смятат, че е по-добре да действат сега, преди лихвите да са се покачили още.

ФЕД има възможност да влияе върху два основни фактора в икономиката на страната - ценовата стабилност и заетостта. В момента ФЕД се е фокусирал сериозно върху второто. Това е добре, тъй като състоянието с безработицата в момента може да окаже влияние върху цените на жилищата и лихвените равнища. Идеята на ФЕД е да даде повече пари на банките, които от своя страна да раздадат повече кредити на фирмите и така те да имат ресурс за инвестиции и създаване на нови работни места.

Някои доказателства вече показват, че планът на ФЕД работи. Бизнес заемите, раздадени от щатските банки, намаляваха като брой и обща сума от 2008-ма година до сега. През октомври 2008 г. най-големите банки са раздали около $ 800 млрд. на фирми и индустриални корпорации. Две години по-късно според отчетите на банките сумата се е понижила до общо $ 600 млрд. През последните два месеца обаче бизнескредитите са се увеличили до $ 612 млрд. Ръстът не е достатъчен, за да хвърли в бурна радост пазарите, но е безспорно показателен за посоката, в която тръгва кредитирането.

В добавка, добри новини идват и от пазара на труда. Първичните молби за помощ при безработица преди Коледа отчетоха спад от 422 хил. до 388 хил. Това подобрение може да се дължи на временна заетост, която е типична за празничния сезон, но е факт, че за пръв път от 2008 година насам показателят пада под 400 хил. молби.

И за последно, от Националната асоциация на търговците на недвижими имоти наскоро казаха, че индексът, който следи предварителните договори за продажби на жилища, се е покачил с 3.5% през октомври спрямо нивото им през месец ноември. Този измерител се подобрява през последните 5 месеца, като по този начин индексира съживяване на покупателната активност. Business Insider

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!