60 млн. лв. осигурява правителството за експортно застраховане през 2009 г. Това е с 35 млн. лв. повече от м. г. и с 40 млн. лв. повече спрямо 2007 година. Че има индикации за чувствително увеличение на бюджета съобщи през месец ноември пред DarikFinance.bg изпълнителният директор на БАЕЗ Дочо Карадочев.

Брутният застрахователен капацитет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) през 2009 г. ще бъде над 1 211 599 196 лв. От тях 605 799 598 лв. са нетният застрахователен капацитет на ведомството за тази година. Тези средства ще се използват за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с реализирането на българските инвестиции в чужбина.

Към декември миналата година са застраховани лимити на стойност 490 199 196 лв. През 2007-а те са на стойност 272 708 113 лв., през 2006-а – 73 130 494 лв., а през 2005-а – за 68 065 241 лв.

Общият размер на кредитните лимити по сключените през 2008 г. и преминаващи в тази година застрахователни договори е 606 599 196 лв. Кредитните лимити, по които БАЕЗ може да бъде евентуален презастраховател, съгласно ЗЕЗ, се очаква да бъде около 3 млн. лв.

Коефициентът по чл. 10, ал. 4 от ЗЕЗ се определя годишно. Той, както и механизмът за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения, се определя по специална методика. Тя отчита: заделената сума от републиканския бюджет съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година; прогнозирания премиен приход на БАЕЗ за дейността по ЗЕЗ; квотата на щетимост и средното тарифно число.