ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Британският паунд приключи втората за новата седмица сесия като най-слабата основна валута на пазара, след като данните за инфлацията в страната потушиха спекулациите за скорошно увеличение на основната лихва на Острова. Основният показател за ценовия ръст, който изключва волатилните цени на храните и петролните продукти, се понижи до 2.6 процента на годишна база през юли, което представлява спад с половин процент спрямо стойностите за предходния месец.

Именно заради високата инфлация, която се задържа над тавана на Bank of England от 3 процента, през последните седмици пазарните участници започнаха да залагат, че институцията ще предприеме увеличение на лихвите до края на годината, въпреки че като цяло икономиката на страната се възстановява с по-бавни темпове от очакваното.

Предвид бъдещите стъпки по отношение монетарната политика на банката, с интерес ще бъде следен днешния доклад на институцията от последната й среща. След като основната лихва отново беше оставена на ниво от 0.50 процента в началото на месеца, пазарните участници ще следят за разногласия измежду членовете на Bank of England по отношение на водената от нея политика. Ако от документа стане видно, че някои от представителите на Монетарната комисия към банката са гласували в полза на увеличение на цената на заемния ресурс, това най-вероятно ще даде положителен импулс на паунда до края на сесията. В противен случай можем да очакваме низходящото движение при валутата от началото на седмицата да намери продължение и през следващите сесии.

За разлика от паунда, другата водеща европейска валута – еврото – приключи вчерашната сесия с поскъпване спрямо голяма част от останалите си конкуренти. Изненадващо докладът на германския институт ZEW отчете ръст на доверието сред бизнес средите по отношение на текущите икономически условия, което е малко неочаквано на фона на проблемите в Еврозоната и Германия в частност.

Допълнителна подкрепа за единната валута оказаха и новините за успешното пласиране на емисии облигации от страна на ирландското и испанското правителство. Фактът, че инвеститорите изискаха по-ниска доходност за ценните книжа, показва, че към момента доверието им в тези две държави е сравнително високо, но тепърва предстои да бъдат оценени реалните опасности пред съответните икономики.  

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.2823; High – 1.2915; Low – 1.2803; Close – 1.2884

 

Първа цел на продължилата и вчера корекция е 1.2915, следвано от 1.2931 и 1.3028. От друга страна покачването след 1.1875 е все още корективно на фона на низходящия тренд след 1.5140. Предвид този факт пробив на посочената на графиката тренд линия с текущата й проекция при 1.2753 ще доведе до засилване на спада към 1.2522 и същевременно ще увеличи вероятността за нов тест на 1.1875 в малко по-дългосрочен план.

GBP/USD

Open – 1.5660; High – 1.5694; Low – 1.5550; Close – 1.5584

 

След вчерашния пробив на възходящата тренд линия от началото на юни следващата силна подкрепа е 200-дневната МА, проектирана при 1.5497. Ако станем свидетели на нейното преодоляване, ще последва засилване на движението със следващи цели при 1.5471 и 1.5122.

Корекция на последната низходяща вълна ще прицели последователно горепосочената тренд линия при 1.5620 и 1.5701.

USD/JPY

Open – 85.31; High – 85.67; Low – 85.10; Close – 85.51

 

Краткосрочните подкрепи продължават да бъдат 85.10 и 84.71, като при пробив на второто ниво ще наблюдаваме засилване на низходящия тренд към 80.

Корекциите на този низходящ тренд ще срещнат съпротиви от 85.32 и 85.51, а при по-силно движение ще последва тест на 85.67.