Едва 2 млн. лева е оборотът, навъртян за един час търговия на БФБ. Слаб интерес, ниски обеми от прехвърлени акции и понижения по голяма част от позициите на компаниите, листвани на борсата, характеризират случващото в началото на днешната сесия.

BGREIT се съвзе след вчерашния спад и тази сутрин се покачи с 0.76% до 100.56 пункта. В 10.30 часа SOFIX губи минималните 0.06% до 1 717.04 пункта. За пореден ден BG40 е на „червено” с 0.37% понижение до 513.93 пункта, а индексът BGTR30 е със стойност 1 083.90 пункта, което е минимален спад с 0.06%.

От сините чипове най-голям удар понесе ТБ Централна кооперативна банка АД, чиято пазарна капитализация се понижи, в следствие на спад в цената на акциите с 4.12% до 74.52 лева. Под силен натиск е и М+С Хидравлик АД. Книжата на компанията поевтиняват с 3.40% до 13.62 лева средна цена за лот, като изтъргуваният по позицията обем не е голям - 880 броя. С 2.19% до 15.66 лева поевтиняха книжата и на ловешкото СПАРКИ-Елтос АД, като обект на сделки са също малък брой акции - едва 475.

Покупко-продажбата на 4771 акции на Каолин АД доведе до корекция на цената им надолу с 1.49% до 17.14 лева за акция. Химимпорт АД също е на отрицателна територия с понижение от 0.19% до 15.80 лева средна цена за акция при прехвърлени над 16 800 ценни книжа на дружеството.

Пореден добър ден отбелязва Доверие Обединен Холдинг АД. Обект на инвеститорски интерес в началото на сесията са 2 585 акции на компанията, като в следствие на търговията с тях средната цена на книжата се покачи с 0.48% до 14.83 лева. Сред дружествата, отчели най-значителен ръст на книжата си, е Медика АД, където повишението е с 12.23% до 190.64 лева за акция, но следва да се отбележи, че изтъргуваният обем е нисък - само 78 акции.

* Информацията е актуална към 10.30 часа.