Затягането на фискалните мерки може да доведе до нарастване на безработицата, смятат работодателски и синдикални организации. Днес ще се проведе съвет за тристранно сътрудничество, на който ще бъдат обсъждани антикризисни мерки за възстановяване на икономиката и на трудовия пазар през следващите 2 години.

Представители на работодателите се обявиха за мерки, с които ще бъде увеличена приходната част на бюджета, а синдикатите ще настояват за стабилизиране на пенсионната система и мерки за увеличаване на заетостта.

Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал стабилизацията на публичните финанси е успешна, но идва време за създаване на предпоставки за оживление на икономиката, без да се затягат коланите.

Ръководството на Българската стопанска камара постави като приоритети решаването на проблемите в пенсионната и здравната система, както и мерки за нарастване на заетостта.

От КНСБ заявиха готовност за обсъждане на средносрочни мерки за финансовата и пенсионната стабилизация. Президентът на КНСБ д-р Желязко Христов предупреди, че ако държавата се държи високомерно по отношение на социалния диалог, синдикатът ще излезе от него, а след това и на улицата.