Оборотът на Българската фондова борса днес възлиза на над 15.315 млн. лв. Над 9.7 млн. лв. от него е от търговия с акциите на дружествата със специална инвестиционна цел.

По позицията на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ се прехвърлиха 7 719 351 лота. Това доведе до покачване на средната цена с 10% до 1.54 лв. С 5.45% се покачва цената на книжата на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. Над 20 хил. акции на Адванс Терафонд АДСИЦ смениха собственика си, като спадът в цената бе от 0.52% до 1.90 лв.

Сделки с Неохим АД увеличиха оборота и по тази позиция, до близо 980 хил. лв. Книжата на торовия завод се повишиха с 1.49% до 75.10 лв. при прехвърлени 13 037 лота.

Интерес днес имаше и към акциите на Слънчев бряг холдинг АД. Покупко-продажба на над 28 хил. лота доведе до повишение на цената с 30.22% до средните 5.86 лв.

Значително поскъпване регистрираха акциите на Мостстрой АД. Пазарната оценка на компанията се покачи с 4.62%, а средната цена, на която се търгуваха книжата бе 136 лв. С над 1% поскъпнаха книжата на Холдинг Пътища АД и Трейс груп холд АД, съответно до 970 лв. и 125.80 лв.

След като вчера станаха ясни параметрите на продажба на двете дъщернни на Булгартабак холдинг дружества - Слънце Стара Загора - Табак и Цигарена фабрика Пловдив, днес те записаха значително повишение. Акциите на Слънце Стара Загора - Табак поскъпнаха със 17.60% до 13.10 лв., а тази на Цигарена фабрика Пловдив са нагоре със 77.50% до 17.75 лв.

Пазарната си оценка понижи Кремиковци АД. Акциите се търгуват за 2.65 лв., което е понижение с 1.85% спрямо вчера. По позицията се изтъргуваха 4 499 лота.

Спад от над 5% регистрират акциите на Химко АД и Петрол АД. С над 9% падна и цената на книжата на ЦБА Асет Мениджмънт АД до средните 2.99 лв.

Индексите на Българската фондова борса запазиха позитивния тренд. SOFIX се покачи с 0.07% до 1 152.69 пункта, а BG-40 е нагоре с 0.82% до 309.40 пункта. BGTR30 прибавя 0.44% до 776.56 пункта, а АДСИЦ индексът BGREIT приключи на ниво от 93.36 пункта, което е повишение от 0.43% спрямо вчера.

Акция на деня

В 17 сделки днес се прехвърлиха 171 020 лота на Централна кооперативна банка АД. Интересът на инвеститорите към финансовата институция доведе до покачване на цената с 1.01% до 5 лв. за брой.