Значителен е рискът от фалит на Гърция, когато програмата на ЕС и МВФ за извънредна финансова помощ изтече след три години, счита Ендрю Босъмуорт, протфейлен мениджър на най-големия световен фонд за инвестиции в бонове.

Гърция е неплатежоспособна, заявява фондовият мениджър на PIMCO пред агенция Блумбърг. Според него съществува „твърде значителен риск“ Гърция да спре плащанията по външния си дълг или да го преструктурира.

В най-добрия за Гърция сценарий, правителственият дълг на Гърция ще нарасне до 150% от БВП. Защото отпуснатата помощ в размер на 110 млрд. евро предвижда, че капиталовите пазари ще осигурят останалите 82 млрд., нужни на гръцкото правителство за периода. Според Босъмурот това ще е много трудно.

В момента инвеститорите получават рискова премия от 902 базови пункта /9.02 процентни пункта/ над лихвата по германските правителствени облигации за 10 – годишния дълг на Гърция. Спредът на португалските ДЦК е 331 б.п., на испанските 173 б.п., на ирландските 340 б.п.

Според фондовия мениджър, има риск от зараза и за други страни, тоест несигурността на инвеститорите за състоянието на държавните финанси да се пренесе от периферните страни на еврозоната и към други, по-стабилни икономики.

През миналата година съотношението държавен дълг / БВП на Гърция беше 115.1%. През тази година според Европейската комисия показателят ще нарасне до почти 125%.