КНСБ се обяви против отпадане на таксите за студенти и докторанти, което предлага правителството, става ясно от позиция на националния браншов синдикат Висше образование  и наука – КНСБ (ВОН-КНСБ).

Според синдиката държавните административни такси, заплащани от студентите и докторантите, съотнесени с икономическата рамка на страната, са ниски, а в някои държавни ВУЗ не са променяни от години. В някои професионални направления таксите са два пъти по-ниски от държавните стипендии, които студентите получават (минималната стипендия е 120 лв.). На практика не таксите, а високите разходи за издръжка на живот в големите градове е онова, което затруднява студентите, докторантите и техните семейства, смятат от КНСБ.

Те напомнят, че Законът за висше образование (ЗВО) посочва няколко независими една от друга възможности за формиране на държавните такси за висше образование във възможност за разпределяне на общата сума между държавата, висшите училища и учащите, в качеството им на партньори в процеса на обучение: а) 70% държавна субсидия и 30% от студентски такси; б) 100% държавна субсидия и 0% студентски такси за приоритетните професионални направления и защитените специалности; в) 0% такса за студента и 100% финансиране по сключен договор с бизнес организация; г) 70% държавна субсидия и 30% средства, постъпили от бизнес организация; д) 30% студентска такса и 70% финансиране от бизнес организация; е) безлихвен студентски банков кредит без необходимостта от доказване на доход.

Улесненият от страна на държавата и банковите институции достъп до студентски кредити осигурява и равен достъп до висшето образование. Не съществува икономическо правило, според което равният достъп до висше образование е равнозначно на образование без студентски и докторантски такси, пише в становището.

Да си внасят ли студентите таксите за втория семестър

Те цитират Националната карта за висше образование, според която половината студенти се обучават в по-малко перспективни направления – в 8 професионални направления над 50% от студентите се обучават във висши училища, за които има слабо търсене и ниска реализация на дипломираните. Но в други 14 направления над 50% от завършилите студенти имат висока и успешна реализация на пазара на труда.

istock
istock

И сега в 40 от общо 52 професионални направления броят на действащите студенти е под 50% от определения капацитет, като от тях 30 са приоритетни, т.е. финансирането е 100 % от държавата и 0 лв. от студентски такси. Този модел на финансиране в приоритетните професионални направления беше въведен преди 5 години и в резултат на успешно реализираната политика се наблюдава увеличение в приемите в специалности като инженерни науки, химични технологии, физика, химия, морска техника и т.н.

С отпадането на таксите тези специалности отново ще станат непопулярни сред кандидатите. От това ще последва отлив на специалисти от ключови сектори на икономиката, държавата ще се лиши от устойчив и добре работещ инструмент за обвързване на търсенето на образование с нуждите на пазара на труда. Крайното последствие ще е задълбочен дисбаланс в търсенето и предлагането на работни позиции, смятат от синдиката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg