Сребърният фонд е увеличил значително приходите си от работещите българи, които са избрали да се осигуряват само за държавна пенсия. Докато се чака решението на Конституционния съд за избора на осигуряване за втора пенсия, в Сребърния фонд вече са прехвърлени близо 22 млн. лв. от индивидуалните партиди на осигурените, показват данни на финансовото министерство към края на юли. 

Към края на август 5240 заети са избрали да прекратят осигуряването си във втория стълб, съобщиха от НАП пред "Сега". Все още няма данни за приходите от август в Сребърния фонд. Това са предимно работещите в сектор "Сигурност", които са пред пенсия, поясняват от НОИ.

И броят на прехвърлените партиди, и общата сума в тях са пренебрежимо малки на фона на активите във втория стълб и на броя на осигурените в тях. По последни данни на Комисията за финансов надзор към края на юни в универсалните и професионалните фондове има над 3.8 млн. партиди. Средната сума за универсалните фондове е 2286 лв., а за професионалните - 3206 лв.

Прехвърлените 22 млн. лв. са парите на хората, родени след 1959 г., които са прекратили осигуряването си в универсален или професионален частен пенсионен фонд и са избрали пълната им пенсионна вноска да отива в НОИ. Заедно с това натрупаната сума за втора пенсия по техните индивидуални партиди се прехвърля в Сребърния фонд. 

Така тези хора автоматично губят собственост върху парите си и те не се наследяват. Ако някога отново решат да се върнат във втория стълб и да пестят за втора пенсия, ще получат само сумата, която са внесли в Сребърния фонд без начислени върху нея лихви. За сметка на това ще разчитат на по-висока пенсия от НОИ за времето, в което са се осигурявали само в Държавното обществено осигуряване.

Показателно е, че в първите месеци в този фонд постъпваха нищожно малко средства - например през март работещите бяха прехвърлили едва 20 хил. лв. от втория стълб. В последните три месеца обаче - май, юни и юли, постъпленията са скочили драстично. Най-голямата сума е прехвърлена през юни - близо 6.7 млн. лв.

Общата сума, която министърът на финансите Владислав Горанов управлява в Сребърния фонд, е 2.650 млрд. лв. С тях трябва да се гарантира финансовата устойчивост на пенсионната система, но пари ще могат да се прехвърлят към НОИ от 2019 г. нататък. Фондът се пълни основно с отчисления от приватизация и концесии от републиканския бюджет. Почти цялата сума се държи на депозит в БНБ.

Стратегия

Парите от Сребърния фонд не носят никаква доходност от 2012 г. насам. И така ще бъде поне до края на 2019 г., става ясно от приетите дългосрочна инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата за 2017-2019 г. 

"Двата документа предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход - активите на фонда да се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в централната банка", съобщиха от кабинета. Документите все още не са публикувани.