54 хил. заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейски средства за обучение по чужд език и професия в следващите три години.

Това са познатите обучения с ваучери от миналия програмен период по програмата "Аз мога", които предстоят да започнат през тази година, обясниха от Агенцията по заетостта, но не уточниха конкретни срокове.

Две са новостите - освен че достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование, а само тези със средно и по-ниско, кандидатите ще трябва да осигурят и съфинансиране на курсовете в размер на 15% от стойността им.

Това означава, че за разлика от предишния програмен период, когато и за хора на високи позиции не се налагаше да си плащат, сега заетите с ниски доходи ще трябва да си доплащат курсовете. Според мотивите на ведомството това ще увеличи ангажираността на участниците.

Схемата "Ваучери за заети лица" е за 50 млн. лв. Един човек може да получи между 70 и 1800 лв. в зависимост от избрания курс и обучение.

Най-скъпият ваучер от 1800 лв. отново ще се дава за обучение за придобиване на професионална квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа. За придобиване на втора степен от професия ще се дават 1200 лв. за 660 учебни часа. 

В момента тече одобрението на доставчиците на обучение от страна на Агенцията по заетостта. Близо 470 фирми са поискали да обучават работещите с европари, като 343 от тях са одобрени, а 49 са отхвърлени от агенцията. Останалите се оценяват в момента.

Има още две схеми за обучение, но предназначени за безработни. "Обучения и заетост за младите хора" за 115 млн. лв. е със срок до края на 2018 г. Най-малко 23 хил. млади хора ще бъдат включени в субсидирана заетост, както и в професионални обучения или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

По заявка на работодателите младите ще бъдат наемани за срок от половин година. Заплатата е в размер на минималния осигурителен праг по длъжността, а на работодателя се поемат и разходите за осигуровки.

По схемата "Обучения и заетост", която миналата година се наложи да се обяви повторно заради скандала с класирането на фирмите от страна на Агенцията по заетостта, са осигурени 81 млн. лв. за работа и за обучения. Тя е насочена към безработни над 29 г., като приоритетни са продължително безработните, хората в предпенсионна възраст (над 54 г. и др.).

В първата част от схемата се субсидират директно работни места във фирмите, а по втората част безработните първо ще минат през обучения, а после ще работят според заявките от фирми. Тук прогнозите са 7400 неактивни и безработни лица над 29 г. да намерят работно място.

Вижте още: 

Дават 7 млн. лева за регионална заетост 

Над 19 500 свободни работни места по схема "Обучения и заетост"