Слаб износ и успокояване на вътрешното потребление ще забави ръста на българската икономика до 3%, прогнозира глобалният лидер в застраховането на търговски кредити, Euler Hermes за 2019 година, цитиран от БНР.

Заплатите ще продължават да растат, но два пъти по-бавно в сравнение с 2017 година, очакват анализаторите. 

Прогнозата е за спад на нетния експорт с 4,2 процента за 2018 година, като това е осезаемо негативна тенденция след годините на стабилен ръст.

Експертите припомнят, че именно износът беше основният двигател за растеж на икономиката, а отрицателните стойности за 2018-а обясняват със същественото намаляване на сделките с Турция и Русия. 

Анализаторите прогнозират още забавяне на вътрешното потребление, но нарастване на инвестициите с близо 8 процента, което, по техните оценки, е положителна индикация за възстановяване.

Спад на безработицата до 5 на сто за 2019-а и ръст на заплатите, но със забавен темп от близо 12 процента през 2017-а на 6 процента и половина до края на 2019 година, а инфлацията ще се стабилизира на нивата от около 3 процента. 

Рисковете и фалитите за бизнеса ще намалеят, но процедурата по обявяването на фалит у нас остава два пъти по-бавна и неефективна в сравнение с развитите икономики.