Размерът на чистото трудово възнаграждение на педагозите да стане не по-малко от 1500 лв. в краткосрочен план, за да бъде желана учителската професия, настояват от Синдикат образование към КТ „Подкрепа“. 

Въпреки системния ръст на учителските заплати и увеличението им през тази година педагозите не желаят да работят като такива заради стресираща трудова среда, свръхнатовареност, вербална и физическа агресия, трудна работа в клас, в който се учат 26 и повече ученици, ненужни административни задачи, липса на компенсации. Това показва  проучване на синдикат "Образование".

Какви са възможните решения на тези проблеми, освен предложеното от профсъюза увеличение на учителските заплати до 1500 лева. 

Юлиян Петров, председател на синдиката заяви:

"Намаляване на годишната норма на учителя, фиксиране на броя на учениците до 26, ефективно да се спре бумащината, учителите да не се използват за несвойствени дейности като охрана. Моля, останалите прилежащи министерства, общини и институции да провеждат превенция срещу натиска върху българския учител или директор, да има закон за защита на учителя".