Работници от България, командировани в държава от ЕС за повече от 30 дни, ще трябва да получават заплата, равна на тази на местен работник в приемащата страна.

При над 24 месеца командироване пък ще се дължат и всички останали социални придобивки и бонуси по местното законодателство.

Това предвижда проект за промени в евродирективата за командироването, която е пусната за обществено обсъждане от еврокомисаря Мариан Тейсен тази седмица, пише "24 часа".

В момента при командироване в чужбина за повече от месец българският работодател трябва да плаща заплата, равна на минималната в приемащата страна, независимо колко е всъщност заплатата за местен работник със същата квалификация. Еврозаплата получаваха единствено лекари.

Местна заплата ще се дължи и при изпращане на работа в ЕС чрез агенция за временна заетост. В този случай работодателят е български посредник, който наема човек и го предоставя под наем на фирма в ЕС.

Според данни на ЕК над 14 хил. българи работят в страните от ЕС като командировани или наети през агенции за временна заетост, като почти половината са в Германия.

Командироването се използва главно от български компании в сферата на транспорта и строителството. При транспортните фирми шофьорите са наети в България, но реално изпълняват курсове само в другите страни от ЕС и пребивават в някоя от тях. При строителството пък командироването се прави при подизпълнителски дейности, възложени на наши фирми.