Главна инспекция по труда препоръчва на работодателите да съобразят режима на работа с очакваните високи температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Инспекторите напомнят, че оптималните норми за температура на въздуха са в зависимост от категорията работа. Категорията работа се определя от енергоразхода на организма.

Категориите са три: 1 - работа, която се извършва в седнало положение, стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести; 2 – такава е работата, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 килограма) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение; 3 – работа свързана със системно физическо натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 килограма) тежести.

Във връзка с топлия период на годината, когато температурата на външния въздух е висока, Главна инспекция по труда препоръчва на работодателите да прилагат всички възможни технически и организационни мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия на работната среда върху здравето на работещите.

Продължителната експозиция на високи температури може да доведе до топлинен стрес – топлинните обриви и припадането са първите симптоми на прекомерно топлинно натоварване. Ако не се предприемат мерки срещу топлинния стрес в ранните му стадии, той може да има сериозни ефекти върху организма, водещи до топлинни удари, топлинно изтощение и др.

Може да бъде изградена смесена вентилация – обща и локална, която да намали топлинното натоварване в тези помещения. Работодателят може да предприеме и организационните мерки след съгласуване с представители на работещите и службата по трудова медицина за въвеждане на режим на труд и почивка през горещия период на годината, промяна на началния час на работното време, намаляване продължителността на работното време за определен период от време и др.

Като допълнителни мерки може да бъдат осигурени хладка питейна вода и безалкохолни напитки на работещите. От особена важност е времето на въздействие на неблагоприятния микроклимат през една работна смяна и режима на труд и почивка, като бъде осигурена възможност за физиологично възстановяване (стаи за отдих).