Въпреки положителните тенденции по отношение на средния размер на пенсията, продължаваме да считаме, че разпределението на този ефект между самите пенсионери е неравномерен и разрушава доверието в пенсионно-осигурителната система – най-облагодетелствани са тези с най-ниските пенсии. Това се казва в становище на Фискалния съвет по Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Увеличаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 23% от януари и с още 6,1% от юли, а на всички останали само с 6,1% от юли, води до сближаване на размера на пенсионния доход на хора с различен индивидуален принос към социално-осигурителната система, пише още в становището.

Според експертите мярката би се отразила негативно върху осигуряващите се лица като ги демотивира да не се осигуряват на високи доходи, защото така или иначе индивидуалният им принос към осигурителната система няма да им гарантира по-високи пенсии. Фискалният съвет подкрепя политиката по увеличаване на доходите на пенсионерите, но счита, че това трябва да стане по справедлив и финансово-устойчив начин чрез необходимите реформи на пенсионно-осигурителния модел.

Разходите в бюджета на ДОО за 2022 г. се увеличават с още 8,3% спрямо актуализирания през септември план за 2021г., след като от началото на пандемията вече се увеличиха с 25%. Увеличението на осигурителните приходи е със 7,4%. Изоставащият темп на ръст на приходите спрямо този на разходите продължава да задълбочава дефицита по бюджета на ДОО, предупреждават от Фискалния съвет.

Според тях планирането на социалните разходи следва да се осъществява прецизно и консервативно, доколкото ускорения темп на нарастването им в номинално изражение би имало проинфлационе ефект.

istock
istock

Степента на покритие на разходите с приходи от осигурителни вноски се запазва от 56% (при 65% през 2019 г.), а останалите разходи се финансират с трансфер от държавния бюджет.

С колко ще се вдигат пенсиите и възрастта за пенсиониране

Увеличаването на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига по бюджета на ДОО през 2022 г. повишава зависимостта на социално-осигурителната система от дофинансиране чрез приходи от данъци, което крие риск за дългосрочната финансова устойчивост на пенсионно-осигурителната система, е друг извод на експертите.

Увеличаването на минималния и максималния размер на пенсиите и добавките по 60 лв. на всички пенсионери променя покупателната им стойност в различна степен и се отклонява от принципите на социалното осигуряване. Препоръчително е да се намери по-справедлив начин за актуализиране на пенсионните доходи съобразно индивидуалния принос на лицата към осигурителната система. Фискалният съвет подкрепя политиката по увеличаване на доходите на пенсионерите, но препоръчва то да се реализира чрез съответните реформи на пенсионно-осигурителния модел, за да се гарантира и дългосрочната финансова устойчивост на осигурителната система, заключват от Фискалния съвет.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg