До януари 2023 година новите пенсионери ще могат да избират по коя формула да се изчислява индивидуалният им коефициент, за да получат по-висока пенсия.

Това стана възможно с промените в в Кодекса за социално осигуряване, които депутатите гласуваха на второ четене. Поправките бяха внесени от ГЕРБ и бяха одобрени единодушно със 102 гласа „за“, без нито един против или въздържал се.

Новите пенсионери, които желаят изчисляване на пенсията по старите правила, ще попълват специален раздел от формуляра за пенсиониране, в който ще посочват това свое желание, а НОИ ще изчислява пенсията и по двата варианта и ще отпуска по-благоприятния за човека размер на пенсията.

Според приетите текстове хората, които вече са подали заявления след 31 декември 2018-а, ще имат срок от 6 месеца след влизането в сила на поправките, за да поискат ново преизчисление. В тези случаи новият размер се отпуска от същата начална дата.

Новата формула залага за база годините след 2000 г. Старата пък включва и трите “златни години” отпреди 1997 г., както и тези между 1997 и 1999 година. За да могат да се пенсионират по старите правила обаче хората трябва да представят документи за брутното трудово възнаграждение или доход.

Ако не могат те ще се пенсионират автоматично по новите правила. Целта е да не се създава напрежение в хората, които ще се пенсионират след 31 декември 2018 г.

Светлана Ангелова от ГЕРБ, която е един от вносителите, поясни, че с тези предложения се осигурява справедливост и защита.

"Нито един човек, който е подал документи и ще получава пенсия след 31 декември 2018г., няма да бъде ощетен с нито една стотинка", увери тя.

На свой ред Хасан Адемов от ДПС, който оглавява и социалната комисия в НС, заяви, че с тази поправка се тушира напрежението създадено след Нова година във връзка с новия коефициент, в който влизат годините след 2000 г.

"Така никой няма да бъде ощетен", каза той.