Страните от Европейския съюз борят безработицата с повишаване на квалификацията на безработните. В България обаче ситуацията изглежда по различен начин. Държавата се опитва да преодолее проблема чрез субсидирана заетост или като временно наема безработни за няколко месеца. Това показва схема на Института за пазарна икономика.

Статистиката показва, че директното създаване на заетост в България е на ниво 89%, а в ЕС то е едва 17%. Равнището на създаване на стимули за заетост в страната е само 8%, докато в съюза е 29%. 

Страните членки се стремят да обучават кадри като ги подготвят за бъдещата им професия. Нивото на обучения е 35%, а у нас едва 3%. В ЕС залагат още на подкрепа на заетостта и рехабилитация, което ниво достига 23%, както и стимулиране на предприемачеството- 6%.

Държавата отделя най-голяма част от средствата за политики на пазара на труда за субсидирана заетост – 89%, в сравнение със 20% средно за ЕС. В това отношение на почти същото ниво е Унгария с 82% отделени средства.

Според изследването на ИПИ политиците у нас предпочитат субсидираната заетост, защото резултатите са в кратък срок и се намира временно работа на безработните. От друга страна обаче се харчат твърде много пари, а тенденцията на намаляване равнището на безработицата е краткотрайна. Също така, от такъв вид политика няма ефект, тъй като не се увеличават шансовете за дългосрочно намиране на работа.