Кодексът за социално осигуряване (КСО) определя обхвата на подлежащите на осигуряване лица в универсални и професионални пенсионни фондове. Съгласно действащото през 2023 г. законодателство, в случаите, в които лицата не упражнят  правото си на избор, те подлежат на служебно разпределение между регистрираните пенсионни фондове.

Осигурените лица пък имат възможност да прехвърлят парите си за втора пенсия от частните фондове във НОИ и така на практика да се откажат от втора пенсия. НАП води електронен регистър на осигурените лица по професионален и универсален пенсионен фонд, на направилите избор на НОИ по чл. 4б и чл. 4в от КСО лица, както и на възобновилите участието си в УПФ лица.

Данните на агенцията показват, че през миналата година са обработени 344 994 заявления за участие и промяна на участието в универсален пенсионен фонд, където се събират парите за втора пенсия на родените след 1960 г., и 26 778 заявления за участие и промяна на участието в професионален пенсионен фонд, където пък се осигуряват задължително работещите първа и втора категория труд, подадени в НАП от пенсионните дружества.

Приети са 9 500 заявления на хора, които са поискали да си преместят парите за втора пенсия в НОИ и да получават само една държавна пенсия. 1 488 заявления са подали хора, осигурени в професионални пенсионни фондове, които също са си прехвърлили парите в НОИ.

Актуализират част от вторите пенсии

Приети и обработени са 976 записа за лица, които са възобновили участието си в УПФ. Съгласно общо 100 735 човека са били разпределени служебно къде да се осигуряват за втора пенсия, като от тях 10 324 в ППФ и 90 411 лица в УПФ. През 2023 г. са постъпили приходи за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване в размер на 2 547 000 139 лв., а преведените по сметките на пенсионните фондове и НОИ средства от осигурителни вноски са 2 537 514 764 лв. (99 % от постъпилите средства).

Преведените суми към ППФ и НОИ са в размер на 180 164 730 лева. Съгласно КСО, НАП превежда постъпилите за професионален пенсионен фонд вноски за лицата, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст и работещи при условията на първа и втора категория труд, във фонд “Пенсии” на ДОО. За тези хора са преведени средства в размер на 12 532 739 лева.

istock
istock

През 2023 г. в НОИ са преведени 1 965 894 лв. за лица, направили избор да променят осигуряването си от професионален фонд в НОИ. Преведените суми към УПФ и НОИ (за лица, отказали се от втора пенсия) са в размер на 2 357 350 034 лв. През 2023 г. НАП администрира сметката за чужди средства, в която са постъпили 1 322 052 лв. за лица, направили избор по чл. 4б от КСО, за периоди преди направения избор и сума в размер на 101 301 184 лв., които са постъпили от пенсионно осигурителните другжества.

От сметката за чужди средства са преведени 5 471 430 лв. в ПОД за лица, които са възобновили участието си в УПФ. В абсолютна сума през 2023 г. са генерирани и преведени към пенсионните фондове и НОИ с 446 903 813 лева повече от 2022 година. Размерът на възстановените суми към ПОД е 25 435 лв., от тях за УПФ – 18 960 лв. и за ППФ – 6475 лв. Не е разпределена лихва към пенсионните фондовете от вложените на депозит средства през 2022 г., тъй като съгласно писмо на БНБ и т.24 от ДДС-1/28.01.2016 г. за тези депозити се прилага нулев лихвен процент.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase