Младежите до 25 години биха станали учители при заплата от 1500 лева. Това показват данни, представени от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

В момента младите учители в българското училище са под 5%.  Според синдиката привлечените млади хора в училище трябва да имат перспективи за тяхното кариерно израстване.

"Сега хоризонталното кариерно израстване на учителите е много мудно, а вертикалното - недостъпно, поради липса на мандатност на директорската длъжност", посочват от образователния синдикат.

Според синдиката е необходима финансова подкрепа и стимули за учителите, работещи с деца със специални образователни потребности, с деца от уязвимите групи и с талантливи деца.

Няколко хиляди учители преподават без да са учили за това 

 

Повече учители с пари за транспорт до работа 

 

Българските учители са най-нископлатените в Европа

 

Сега системата се справя лошо със социализацията на децата и учениците със специални образователни потребности, които са в реалните училища поради огромния брой на останалите деца и заради високата часова норма на ресурсните учители.  

Затова е "необходима специална финансова подкрепа за учителите с допълнителни финансови стимули и за намаляване на учениците от ромски произход в група и клас, за да има успешна интеграция. Необходим е и специален финансов стандарт, по-висок в пъти за работа с надарени и талантливи деца", заявяват от синдиката. 

Необходима е и цялостна промяна на концепцията при определянето на директорите на образователни институции, се посочва в позицията и се допълва, че е много важно въвеждането на мандатност на директорската длъжност.

Необходимо е да се въведат и изисквания към директорската длъжност, като ценз в управление на образованието, както и управленски опит в години повече от тези за кариерната длъжност "Старши учител".  

Пенсията на учителите да достигне европейската норма от 70% от работната заплата при сегашни малко над 40%, се настоява още в позицията. При натоварване над седмичната или годишна норма надвзетите лекторски часове да влияят за по-ранно пенсиониране, предлагат от синдикалната организация.

Според Синдиката "Образование" финансирането на безплатни занимални и занимания по интереси трябва да бъде преход към европейска целодневна организация на учебно-възпитателния процес, тъй като съществуващият сега целодневен модел обикновено се свързва с писане на домашни в класната стая.  

Задължително да се премине в едносменен режим на организация в училищата до края на четиригодишния мандат на правителството, като това е императив, заложен в Закона за предучилищното и училищното образование, се посочва в позицията.