56% от българските фирми ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Най-често премията ще се равнява до 20% от заплатата на служителя.

Това показва проучване на Българската стопанска камара (БСК) сред 410 компании, направено от 25 ноември до 6 декември.

22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си. Други 10 на сто ще насърчат за празниците само по-добрите работници.

"За последно правихме подобно проучване през 2011 година. Сравнявайки, сега забелязваме, че се запазва броят на фирмите, които правят коледни бонуси на служителите си", посочи Камен Колчев, зам.-председател на БСК.

Близо половината - 43% от фирмите, обявяват, че няма да променят размера на бонусите в сравнение с 2012 година, 30 процента ще дадат по-голям стимул, а 18 на сто ще свият размера на коледния бонус, добавят от БСК.

Данните показват още, че 38% от фирмите обмислят да стимулират служителите с до половината от работната заплата, а 6% могат да ги зарадват и с над 100%.
Прави и впечатление, че над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите работят основно за вътрешния пазар.

"Положителните тенденции в икономиката, които позволяват коледните добавки, са добрите данни от летния туризъм и очакванията за силен зимен сезон. А в търговията - добрият износ, който реализира страната ни" добави още Колев.