Конституционният съд се произнесе единодушно, че дадената възможност да се прехвърлят партиди от частните пенсионни фондове към общественото осигуряване е законно. За решението са се произнесли всички 12 члена на КС.

Тълкуването на законността бе поискано от тричленен състав на Върховния административен съд, който преди близо година реши, че чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване са противоконституционни.

Неговите мотиви бяха, че правото на избор създава нови отношения между публичния осигурител и осигурените - набраните и прехвърлени средства от индивидуалната партида на лицето загубват "индивидуалния" си характер; лицето губи правото си на "собственост" върху тях и правото на наследяване и средствата стават част от общата парична маса на фонд "Пенсии", която се разходва на принципа на солидарността.

ВАС допълва, че се губи доходността от инвестирането на средствата по личната партида, а това рефлектира и върху правото на свободна стопанска инициатива, тъй като се накърнява резултатността от дейността на пенсионноосигурителните дружества, възникнали по волята на законодателя.

Промените бяха предложени от финансовия министър Владислав Горанов през 2015 г. и бяха приети след множество протести от страна на пенсионните дружества и опозиционни политици.