Социалният министър Тотю Младенов иска да мине поне година, преди да започнат да се правят отново промени в пенсионната система. На последното заседание на националния съвет за тристранно сътрудничество работодателските организации на няколко пъти се опитват да насочат разговора към нови преговори за реформа в пенсионната система, насочени най-вече за ограничаване възможностите за ранно пенсиониране, личи от стенограмата. Младенов обаче им отказва.

Според приетите вече от управляващите промени, от началото на 2011 г. отпадна точковата система и жените вече могат да се пенсионират на 60 г., а мъжете - на 63 г., стига да имат съответно 34 г. и 37 г. трудов стаж. От догодина изискването за стаж започва да расте с по 4 месеца на година, докато увеличението стигне общо 3 г. А от 2021 г. започва да се качва и възрастта за пенсия с по 6 месеца, докато стане 63 г. за жените и 65 г. за мъжете.

"М.г. достигнахме доста трудно до този компромис с националното споразумение между правителството, синдикатите и работодателите. Нека да мине поне една година, да се види как върви изпълнението на тези мерки, да се прави мониторинг как се изпълняват те и на тази база да се преценява дали е необходимо или не да се правят допълнителни промени", моли Младенов.

Преди време бизнесът направи подробен анализ на мерките, с който стигна до извода, че реформата няма да доведе до стабилност на бюджета на общественото осигуряване, тъй като не са решени най-сериозните проблеми - многото възможности за ранно пенсиониране, особено на служителите в МВР и МО, и лесното и според управляващи, и според социални партньори отпускане на инвалидни пенсии.

Работодателите искат да се преразгледат най-вече позициите в МВР и МО, които дават възможност за ранна пенсия и от това право да се възползват само хората, чийто живот наистина често е изложен на опасност. Има идеи и да се сложи минимална възраст за пенсиониране на тези служители, които сега имат право да излизат в пенсия по всяко време, стига да имат 25 г. общ трудов стаж, от които 2/3 специализиран. От догодина изискването за стаж ще започне да расте с по 4 месеца, до 3 години общо, но ограничение на възрастта не се предвижда.