Младите професионалисти, които избират работа в чужда страна, биха могли да получат увеличение на приходите си с повече от една трета. Това сочи ново проучване, което установява, че 18 до 34-годишните могат да спечелят повече от преместване в чужбина, отколкото всяка друга възрастова група.

Проучването HSBC Expat установява, че младите хора от поколението на милениалите и поколението Z (именно в горепосочената възрастова група) се радват на най-голяма стъпка по отношение на доходите и кариерното развитие от всички задгранични работници.

Изследването е направено сред анкети с 18 000 работещи в чужди държави. Проучването също така подрежда най-добрите държави за работа и живеене.

Средното увеличение на дохода за хората в 18 до 34-годишна възраст е 5% след преместването им в чужбина, според доклада, като се взема средната заплата за тяхната възраст - от $40 358 до $54 484. За някои пазари това увеличение достига 51%, пише CNBC.

Междувременно по-възрастните служители се радват на по-скромни повишения. Приходите на лицата на възраст между 35 и 54 години се увеличават с малко под една четвърт (24%) след преместване в чужбина, докато тези за служители на възраст 55 и повече години се увеличават само с 9%.

Докладът също така установява, че младите хора се чувстват по-добре възнаградени професионално от по-възрастните си колеги в резултат на преместването им в чужбина. Малко под една трета (31%) от респондентите на възраст между 18 и 34 години са заявили, че смятат, че са били насърчавани бързо да напредват в кариерата след преместването си в чужбина. Освен това, 71% заявяват, че са придобили нови умения и 55% заявяват, че се чувстват по-уверени.

Три места - Хонконг, Обединените арабски емирства и Великобритания - особено се откроиха в тазгодишния доклад за потенциала им за развиване на умения и ръст на доходите.

Статутът на Хонконг като глобален финансов център предлага на служителите много възможности за развитие на кариерата, като същевременно предоставя ясни обезщетения за пакети за заплащане.

Над две трети (67%) от 18 до 34-годишните чужди специалисти, работещи в Хонконг, заявяват, че са се преместили там, за да развият кариерата си. Обикновено те считат, че този ход е възнаграден със средно 41% увеличение на заплатите. По-възрастните им колеги също отбелязват повишаване на заплатите над средното за света ниво.

Считана за една от най-бързо развиващите се страни в региона на Персийския залив, ОАЕ привлича млади, чуждестранни работници от години с предлагането на конкурентни заплати, висок жизнен стандарт и силни възможности за кариерно развитие.

Според доклада на HBSC хората на възраст между 18 и 34 г., които са се преместили в страната за работа, са увеличили с 51% годишния си доход. По-възрастните им колеги също отбелязват значителен скок в приходите си - с около 40%.

Що се отнася до научаването на нови умения, Обединеното кралство определено е мястото за млади професионалисти. По-голямата част (60%) от работниците, които са се преместили във Великобритания смятат този ход за добър за кариерното им развитие, докато повече от една трета (36%) са заявили, че са развили нови умения.

Хората от 18 до 34 години, които са се преместили в британската столица заради работа, обикновено са получили увеличение на заплатите с 35%, равняващо се на глобалната средна стойност за тяхната възрастова група. Хората на възраст между 35 и 54 години обаче се радват на над средния ръст от около 28%.