И прехвърлянето на професионалните фондове в НОИ няма да гарантира пълна пенсия при ранно пенсиониране в тежките професии. Хората, които решат да се възползват от правото си на ранно пенсиониране през новия фонд, ще получават с 0.1 или 0.2% по-ниска пенсия за всеки недостигащ им месец от общоприетата възраст.

Това е записано в поредния вариант за промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи пенсионната реформа. Те трябва да бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество утре. Намалението не може да бъде повече от 24%.

Засега не е предвиден бонус за хората, които не се възползват от възможността за ранно пенсиониране през фонда. Но в."СЕГА" разбра, че през уикенда по инициатива на синдикатите вече се работи върху такъв вариант.

Най-вероятно бонусът ще бъде равен на намалението. Едно от предложенията е и за двете да се избере 0.15% на месец. В масовата трета категория сега всяка изработена година над необходимите носи 3% във формулата за изчисление на пенсията. При учителите всеки месец носи 0.2%.

В проектозакона е регламентирано и закриването на професионалните фондове, които от 1 януари 2011 г. трябваше да поемат ранните пенсии на работещите тежък труд.

Записано е, че активите на фондовете се прехвърлят към 1 януари 2011 г. към новия фонд "Ранно пенсиониране" на НОИ. В него от същата дата започват да се превеждат и допълнителните вноски за работещите при тежки условия, които са за сметка на работодателите и досега се вкарваха по лични партиди на работниците в професионалните фондове. За I категория вноската е 12%, а за втора - 7 на сто.

Решението на правителството да национализира близо 500 млн. лв. от фондовете, разпределени по лични партиди на осигурените лица, предизвика грандиозен скандал, след като икономисти предупредиха, че това може да срине борсата.

Реформа

В проектозакона за промени в социалния кодекс за ранното пенсиониране се предлагат два варианта, но и двата започват с увеличение на възрастта с по 6 месеца на година от 2015 г., когато за останалите категории труд се предлага увеличение на общия стаж с по 4 месеца на година.

Управителят на НОИ Христина Митрева беше категорична, че и сега за работещите при I и II категория труд се изисква прекалено много общ стаж. С увеличението се гони възраст от 52 г. за жените и 55 г. за мъжете при I категория и съответно 57 г. и 60 г. за втора.

Възрастта на работниците в тежките професии ще започне отново да расте и от 2024 г., заедно с тази на всички останали. Вторият вариант за ранно пенсиониране предвижда запазване на сегашната точкова система.

От 2015 г. ще започне увеличение на възрастта с 6 месеца на година и съответно на сбора точки от осигурителен стаж и възраст, които от 94 т. за жените и 100 т. за мъжете сега трябва да достигнат съответно до 99 т. и 103 т.