Едва 20% от висшистите в България, които са завършили някаква хуманитарна специалност, практикуват по нея, стана ясно на международна среща по проблемите на компетенциите на работната сила, организирана от БСК. Данните са на НСИ.

Друг анализ на Стопанската камара показа, че над 30% от работещите са на позиции, изискващи по-ниска квалификация от тяхната. Според Томчо Томов, ръководител на проекта

"Изграждане и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила", една от причините е заплащането на висшистите в тези сфери, което не е достатъчно мотивиращо.

Средното възнаграждение на човек със степен доктор например е малко над 8 лв. на час. А такива са около 16 000 българи.

Друг проблем е несъответствието между масовите специалности в университетите и търсенето на пазара на труда. Напълно необясним е бумът при хуманитарните специалности, които се учат много по-масово от инженерните. В такива направления се обучават 24% от висшистите, докато работните места за тях са едва 2% от всички. В същото време техническо образование завършват 27% от студентите и това е по-малко от половината от нуждите на пазара на труда, където 64% от заявките са за инженери. Затова и студентите от техническите вузове много бързо и лесно си намират добре платена работа. Голям дисбаланс има и при бизнес направленията, в които се обучават 46% от студентите при нужни 23 на сто.

Изключително необходими на работодателите в момента са и хората с професионално образование, но програмите в техникумите са много остарели и несъвместими с очакванията на бизнеса.

Данните от преброяването през 2011 г. показаха, че висшистите у нас са 1.14 млн. души от малко над 5 млн. между 15 и 64 г., или около 23%, докато България е поела ангажимент до 2020 г. висшистите у нас да станат 36% по стратегията "Европа 2020".

От висшистите в момента до 30 г. са едва 202 000 души, а 230 000 са над 50 г. Според БСК това означава, че България не само няма да постигне стратегическата цел, но и след време ще има още по-голям глад на висшисти.

Решение

Като част от опитите да се преодолее разминаването между учебните програми и уменията на работната сила на работодателите е необходима информационната система за оценка на компетенциите, разработвана от БСК по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Тя ще даде възможност всеки кандидат за работа да види какви умения и квалификация за дадено работно място се изискват от бизнеса, да провери чрез тестове дали ги притежава и какво точно трябва да развие. Пилотното тестване на информационната система ще се осъществи сред студенти от общо 11 вуза в столицата и страната.