Заедно с актуализирането на пенсиите с 2.7% от 1 юли се увеличава и социалната пенсия за старост от 110 лв. на 113 лв. Това е с 30 ст. по-малко от разчетеното в началото на годината. Увеличението на пенсиите също е по-малко от планираните 3% заради несбъдналата се прогноза за по-висока инфлация. 

Пенсиите се актуализират по т.нар. швейцарско правило с процент, равен на сбора от 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. 

Вдигането на социалната пенсия е една от точките в днешния ред на комисията по осигурителните отношения към тристранката. След това трябва да се гласува от Министерския съвет.

Социалната пенсия за старост се дава на възрастни хора, навършили 70 г., ако годишният доход на всеки в семейството е по-нисък от гарантирания минимален доход за една година назад. 

От размера на тази пенсия зависят още няколко пенсии, които не са свързани с трудовата дейност - за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия и др. 

Според данните на Националния осигурителен институт към края на март 3173 пенсионери вземат социална пенсия за старост, но нейното увеличение ще засегне над половин милион пенсионери, които получават свързаните с нея пари.

Комисията за осигурителни отношения трябва да приеме и промени за облекчаване на хората, които получават парични помощи от Националния осигурителен институт. 

Социалното министерство предлага да отпадне изискването хората да предоставят в териториалните поделения на НОИ бележка от банката с данните за личната им сметка. Хората с помощи вече ще могат да подават само декларация за сметката си. Това цели и намаляване на административната тежест за банките.