Министерството на труда и социалната политика не подкрепя промените в стажа, който се признава за пенсия, внесени от ДПС. Това се разбира от становище на Министерството на труда и социалната политика по проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители.

Със законопроекта се предлага периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ) да се зачитат за действителен осигурителен стаж при пенсиониране.

Според разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО) през 2022 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общите условия на чл. 68, ал. 1 и 2 се придобива при навършена възраст от 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете.

Когато поради определени причини осигурените лица не са придобили този осигурителен стаж, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж, законодателят е допуснал възможността лицата да могат да се пенсионират при навършване на малко по-висока възраст, която за 2022 г. е 66 години и 10 месеца за жените и мъжете.

Видно е, че докато при преценяване правото на пенсия по общите условия се изисква наличие на осигурителен стаж с определена продължителност, то при преценка правото на пенсия по чл. 68, ал. 3 е необходимо част от стажа да отговаря на специални изисквания - необходимо е той да е действителен, посочват от социалното министерство.

Съгласно тази разпоредба действителен стаж е действително изслуженото време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, т.е. във фонд „Пенсии“, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

Предлагат промени в стажа, който се признава за пенсия

В тази връзка, за да бъде признат един период за действителен стаж, лицето следва реално да е упражнявало трудова дейност. „При разглеждане на периодите на наборната военна служба и на периодите, които се зачитат за стаж на основание чл. 7 от ЗПГРРЛ е безспорно, че през тях лицата не са упражнявали трудова дейност по трудово или служебно правоотношение или друго правоотношение, по което са били задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. През тези периоди лицата не са подлежали на задължително осигуряване за своя сметка и не са внасяли осигурителни вноски.

istock
istock

Поради това признатият на двете основания осигурителен стаж не може да бъде зачетен за „действителен осигурителен стаж” при преценяване на правото на пенсия, но ще се зачете за общ осигурителен стаж, който участва при определяне размера на пенсията на лицата, които са придобили право на такава, т.е. на тези, които имат необходимия осигурителен принос, предвиден в законодателството“, пишат в аргументите си от министерството.

И допълват, че този законодателен подход е съобразен със спецификата на държавното обществено осигуряване като разходопокривна система, за ползването на права от която осигурените лица следва да имат реален осигурителен принос. „Отчетено е и това, че предвид различните основания за зачитане на осигурителен стаж по чл. 9 от КСО е възможна хипотеза, при която, ако не съществуваше изискването за действителен осигурителен стаж, едно лице би придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст без никакъв или с минимален принос към осигурителната система.

Отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст на основание само на зачетен осигурителен стаж, без да е налице задължение за осигуряване върху получавано от лицето трудово възнаграждение, каквито са предложените със законопроекта хипотези, противоречи на принципите на осигурителната система и прави невъзможно определянето на размера на пенсията. Това е така, тъй като във формулата за определяне размера на всички пенсии за трудова дейност участва осигурителният доход на лицето, който в случая липсва“, категорични са от МТСП.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg