Заедно трябва да  да ги убедим младите хора, че има смисъл да се работи. Вие ги познавате – познавате бизнеса, познавате и хората, знаете как бихме могли най-ефективно да достигнем до тях. Отворен съм за всякакви нови и ефективни идеи и съм готов да съдействам, за реализирането им, където има нужда от това.

Това заяви министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, по време на работна среща днес с кметове и директори на структурите към министерството от област Търговище, съобщиха от пресцентъра на МТСП. 

Целта на работната среща, на която министърът е присъствал, е била да се запознае с регионалните специфики при изпълнение на приоритетните за министерството теми.

Калфин представи приоритетите цели на ръководството на министерството - младежката заетост, заетостта на трайно безработни и лица в предпенсионна възраст, социалното включване на хора с увреждания и социалното подпомагане на хора в нужда. Той отново акцентира върху възможностите, които министерството предоставя по ОП „Развитие на човешките ресурси” и призова кметовете към по-голяма активност по социалните схеми и схемите за заетост.

По време на срещата стана ясно, че въвеждането на еднодневните трудови договори в областта напредва плавно. Работодателите имат интерес към тази нова форма на трудови взаимоотношения.

Предвид спецификите на земеделието в района, очакванията са свързани с рязко повишаване на броя на сключените договори към края на м. август и началото на септември, тъй като тогава е времето за събиране на малини и къпини - водеща сезонна дейност в Област Търговище.