Отчетът за бюджета на НОИ за 2010 г. окончателно потвърди първоначалните данни, че пенсионната реформа, която стартира от тази година с отпадане на точковата система, принуди българите масово да търсят начини за пенсиониране.

Средният осигурителен доход се оказа под планирания. А увеличеният минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се и земеделски производители ги прати в сивия сектор.

113 207 са новите пенсионери през 2010 г. 39 520 от тях, или 35%, са се пенсионирали заради инвалидност. Въпреки предприетия засилен контрол от НОИ броят на личните пенсии за инвалидност се е увеличил с 4770 в кризисната 2010 г. и болните пенсионери вече са 348 258.

По специалните закони с право на ранна пенсия държавата м.г. е осигурявала средномесечно 81 316 служители. За тях тя плаща само с 3% по-висока вноска при нисък стаж за пенсиониране от 25 години и висок размер на средната пенсия - 446 лв. За сравнение средната пенсия на останалите работещи тежък труд е 263 лв., а работодателят плаща за тях допълнителна вноска от 12 % в професионален фонд.

Така за пенсиите на около 90 000 военни, полицаи и други служители с право да напускат рано пазара на труда бюджетът през 2010 г. е дал близо 504 млн. лв. Срещу това той е внесъл като осигуровки едва 216 млн., или е реализирал дефицит от 288 млн. лв. Още 290.4 млн. лв. са отишли за други пенсии, които нямат нищо общо с осигурителен принос.

Двете пера съставляват 1/4 от планирания дефицит на НОИ от 2.3 млн. лв. Затова от БСК настояват за тези групи да се създаде отделен фонд в НОИ и да е ясно с колко ги осигурява държавата и колко плаща като пенсии. Експерти отдавна изчисляват, че за да се покрият правата на служителите по специални закони, вноската за тях трябва да скочи поне с 10%.

Приходи

570.33 лв. при план 572.96 лв. е бил средният осигурителен доход през 2010 г., сочи още отчетът на НОИ. През 2010 г. вноската за фонд пенсии бе намалена с 2%, но минималните осигурителни прагове пораснаха с 4.85 на сто. Прагът за самоосигуряващите се се вдигна от 260 на 420 лв., а за земеделските производители - от 130 на 240 лв.

Тези мерки не увеличиха постъпленията и при план от 3.5 млрд. лв. събраните общи приходи от осигуровки са с 214 млн. лв. по-малко. Осигурените лица са били 2 831 479, което е с 40 440 по-малко от плана.

Самоосигуряващите се и земеделските производители обаче буквално са се стопили. Първите са паднали до 186 115 при 213 211 при по-ниския осигурителен доход през 2009 г. Земеделците пък са намалели от 50 168 на 35 850.