След няколкомесечен срив НЗОК отново започва издаването на европейски здравни карти.

От пролетта на осигурените се издаваха само временни удостоверения, с които можеха да получат безплатна спешна и неотложна помощ в ЕС, тъй като конкурсът за фирма, която да прави картите, се провали.

Наскоро конкурсът все пак е приключил и от вчера документът вече се издава от нов изпълнител - "Джи Пойнт".

На европейска здравна карта имат право всички българи с редовни здравни вноски. Срокът й е 1 година. Тепърва обаче достъпът до нея ще е по-лесен.

Заявления ще се подават в 276 пощенски станции на "Български пощи" в страната. Досега това ставаше само в офисите на предишния изпълнител "КИМ 2000" в областните градове.

Вече няма да се иска снимка, както и да се плаща заявлението за подаване на молба за карта - 12 ст. То освен това може да се разпечата и от сайта на здравната каса. Картата ще се издава по-бързо - за 15 дни вместо за 3 седмици. Както и досега, заявленията ще се подават лично.

Необходимо е да се представи задължително лична карта и да се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и такива до 16 г., които нямат лични карти, се представят акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Готовата карта също ще се получава само лично или от нотариално упълномощено лице.

За сметка на улесненията обаче здравната каса ще плаща по-скъпо на "Джи Пойнт" за издаването - по 2.40 лв. на карта. Досега НЗОК плащаше по 2.27 лв. на предишната фирма - "КИМ 2000".

През пролетта конкурсът за фирма се провали, защото двама от тримата кандидати бяха подали нередовни документи. "КИМ 2000" продължи да прави картите, но касата ограничи достъпа до тях и те се полагаха само на хора, които докажат, че ще пътуват в ЕС, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн за повече от 2 месеца, въпреки че по закон всеки здравноосигурен има право на европейска здравна карта.

Хората, които заминаваха за Евросъюза за по-малко от 2 месеца, можеха да получат само временно удостоверение. То замества картата и също служи като доказателство, че човекът има редовна вноски в България и оказаната му помощ ще бъде заплатена от българската здравна каса. Редица лечебни заведения в ЕС обаче не признават подобни удостоверения и на практика осигурени граждани нямаха достъп до безплатно лечение.