Общият доход на домакинствата през първите три месеца на 2023 г. е 4 874,52 лв. и е с 18% по-висок в сравнение със същия период на миналата година. Това показват данните от информационния бюлетин в областта на жизненото равнище и доходите за първото тримесечие на 2023 г., който Министерството на труда и социалната политика публикува на уебсайта си.

В бюлетина се съдържат данни за брутния вътрешен продукт на България, инфлацията, работната заплата и наетите, икономическата активност и заетост на населението, доходите и разходите на домакинствата.

Може ли да работим за по-малко от минималната работна заплата

Статистиката показва, че през отчетния период общият доход средно на човек от домакинство е 2 394 лв. и нараства с 19,3% на годишна база. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (53,6%), следван от доходите от пенсии (35,8%) и от самостоятелна заетост (4,3%).

По експертни данни през първото тримесечие на 2023 г. средната работна заплата в страната e 1 882 лв. или със 17,3% повече в сравнение със същия период на предходната година. Най-висока е средната работна заплата в столицата – 2 603 лв., което е с 38,3% над стойността за страната. На годишна база най-голям е ръстът на средното възнаграждение в Стара Загора – 24,6% и Пазарджик – 21,6%, а най-малък - в Силистра – 8,2%.

istock
istock

В периода януари-март 2023 г. в седем икономически дейности средните заплати са над средните за страната, като в тях работят около 26,1% от всички наети, показват данните в информационния бюлетин. Най-високи средни работни заплати се отчитат в дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - 4 578 лв., следвана от „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 972 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 847 лв., „Добивна промишленост“ - 2 606 лв. За икономическа дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ отчетената средна работна заплата е 2 571 лв., за „Държавно управление“ е 2 080 лв., а за „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 1 917  лв.   

Каква е правната уредба на минималната работна заплата

През първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор е отчетена средна работна заплата от 1 861 лв., което е 16,5% ръст на годишна база. Средното възнаграждение в частния сектор е 1 889 лв. или с 17,5% повече в сравнение с година по-рано.

По предварителни данни през първите три месеца на годината броят на наетите по трудово и служебно правоотношение нараства с 47,5 хиляди, или с 2,1% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г., като достига 2,31 милиона души. Спрямо първите три месеца на миналата година те са с 1,5% или с 33,3 хиляди повече.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg