При бедствие Кодексът на труда предвижда обезщетение за работещите, които не могат да стигнат до работното си място, съобщиха от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). 

Във връзка с обявеното бедствено положение в община Царево заради наводнението, от ГИТ напомнят на работещите, които не могат да се явят на работа, че имат право на обезщетение. Според Кодекса на труда работодателят трябва да им изплати 50 на сто от брутното трудово възнаграждение за времето, през което са били възпрепятствани да работят, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата, установена за страната. 

В случай че работникът или служителят е участвал в спасителните работи при бедствие, му се заплаща пълният размер на брутното трудово възнаграждение. Причините за неявяването на работа и участието в спасителните работи се установяват от кметството, от общинския съвет или от друг държавен орган.
Кодексът на труда допуска полагането на извънреден труд при няколко положения.

Парично обезщетение за неизползван отпуск

Едно от тях е при предотвратяването, овладяването и преодоляването на последиците от бедствия. В тези случаи извънредният труд се заплаща по общия ред, описан от законодателя, т.е. работодателят трябва да плати повече за извънредните часове, положен труд. 
За работа през работните дни се заплаща 50 на сто, за работа през почивните дни се заплаща с увеличение от 75 на сто, а работата по време на официалните празници се заплаща със 100 на сто увеличение.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg