Повишението на цените при приемане на еврото засяга предимно сектора на услугите, като обществено хранене, услуги по настаняване, фризьорски услуги, различни ремонтни дейности, услуги за химическо чистене, развлекателни и спортни услуги и др. Тъй като делът на тези продукти в потребителската кошница е сравнително нисък, ефектът от поскъпването им върху ХИПЦ инфлацията е малък.

Това е един от изводите в монографията „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“, изготвена от катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 120 години от създаването й.

Изследванията на база на страните, които вече са въвели еврото, показват, че основните проинфлационни рискове идват от практиката на търговците да закръгляват цените. Механичното прилагане на определения фиксиран валутен курс за превалутиране на местните цени в евро води до формирането на нови цени, които често не са атрактивни от психологическа гледна точка. Това е причина фирмите да искат да закръглят цените до ново по-ниско или по-високо атрактивно равнище.

Опитът на другите държави показва, че закръгляването често не е симетрично, но   преобладаващо е в посока нагоре, обясняват учените.

Освен това потребителите често са склонни да пренебрегват малките промени в цените. В резултат на това е възможно фирмите да се опитат да се възползват, за да увеличат цените на своите продукти и маржовете на печалба. Освен това изследванията показват, че ефектът от смяната на валутата върху инфлацията е бил по-слаб в страните, които са въвели задължението за двойно обозначаване на цените в търговските обекти за известно време преди и след въвеждането на единната валута.

istock
istock

В повечето държави превалутирането на цените води до поскъпване на услугите на ресторантите, кафенетата и други подобни заведения. По отношение на хранителните продукти и промишлените стоки в повечето от изследваните държави като цяло не се установява значително повишение на техните цени в резултат от смяната на паричната единица. Въпреки това, по-силно изразено нарастване на цените се наблюдава по отношение на тези, които се купуват по-често (напр. хлебни изделия и вестници) и в същото време са относително евтини.

Как ще се обърнат заплатите и пенсиите ни в евро

Въпреки че според статистическите данни замяната на националната парична единица има само слабо изразен ефект върху общата инфлация в страните, въвели еврото, по-голямата част от домакинствата считат, че приемането на еврото е предизвикало значително увеличение на ценовото равнище, посочват авторите на монографията.

По отношение на пазара на труда в учените посочват, че процесът на изравняване на доходите ще продължи да се изразява във висок темп на растеж на работната заплата, при което е възможно да се наруши неписаното правило, че устойчивостта на развитието зависи от равенството в темпа на нарастване на заплатите и производителността на труда.

istock
istock

Ако нарастването на работните заплати изпреварва темпа на повишение на производителността на труда, делът на работната заплата в добавената стойност ще нараства и ще потиска нарастването на печалбата, а следователно и инвестициите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg