За 73 на сто от българите доходът на домакинството им е останал без промяна през последната година, показват данни за второто тримесечие на тази година от допълнителна анкета на Националния статистически институт към Наблюдението на домакинските бюджети.
Увеличение на доходите са посочили 19,2 на сто от хората, което е с 0,7 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., но с 10,6 процентни пункта по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г., когато увеличение са имали 29,8 на сто от хората.
 
Основните причини за нарастването на доходите и през трите изследвани тримесечия са увеличение на пенсиите и социалните помощи и индексиране/преизчисляване на заплатите.
 
Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 7,7 на сто от анкетираните, като основните причини са загуба на работа/безработица/фалит на собствена фирма и намаляване на работното време, надницата или заплатата.

Над 75 на сто от българите са затруднени да покриват ежедневните си разходи и през второто тримесечие, сочи още анкета на НСИ
 
През второто тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на българите, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75 на сто. С известни затруднения са 37,1 на сто от анкетираните, 28,5 на сто определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 12,9 на сто - като много трудно.
 
Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18,2 на сто от анкетираните, а едва 3,3 на сто не изпитват никакви затруднения. Общо делът на хората без затруднения през второто тримесечие на 2022 г. намалява с 0,2 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г. и с 2,9 процентни пункта спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година.

80% от работещите у нас не са доволни от заплатите си

През второто тримесечие на 2022 г. 6,9 на сто от българите са заявили, че са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето през последните четири седмици, докато 45 на сто не са се чувствали самотни в нито един момент. Чувството за самота е по-силно изразено при жените - 8,4 на сто са се чувствали самотни през цялото или през по-голямата част от времето, или с 3,1 процентни пункта повече в сравнение с мъжете - 5,3 на сто.
 
Не са се чувствали самотни в нито един момент 25,8 на сто от възрастните хора. Приблизително два пъти повече, или 51,6 на сто от хората на възраст между 16 и 64 години, не са изпитвали никога самота през последните четири седмици.
 

istock
istock

И през трите изследвани тримесечия анкетираните дават относително висока оценка по отношение на удовлетвореността си от личните взаимоотношения със семейството, приятелите, съседите и други лица - средно малко над 7 при скала на измерване от 0 до 10.
 
Най-ниска е средната удовлетвореност на хората на възраст 16 и повече години от финансовото положение на домакинствата им - 4,61 за четвъртото тримесечие на 2021 г., 4,51 за първото тримесечие и 4,64 за второто тримесечие на 2022 година. Равнището на доходите влияе върху общата удовлетвореност от финансовото положение. За 20-те процента домакинства с най-високи нетни доходи средната удовлетвореност и през трите тримесечия е около 6, а за 20-те процента домакинства с най-ниски нетни доходи удовлетвореността от финансовото положение и през трите тримесечия е около 3.
 
Общата удовлетвореност от живота средно за анкетираните е 5,85 през четвъртото тримесечие на 2021 г., 5,71 през първото тримесечие и 5,96 през второто тримесечие на 2022 г., измерена по същата скала от 0 до 10.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg