Замразяването на максималния осигурителен доход е в противоречие на заложения в §6 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО принцип, който гласи, че максималната пенсия следва да бъде в размер на 40% от максималния осигурителен доход.

За да не бъде нарушен за поредна година този принцип, следва или максималната пенсия да бъде намалена до 1360 лв., или максималният осигурителен доход да стане 5000 лв. от 1 юли 2022 г. и съответно 8500 лв. от 1 октомври 2022 г. Това се казва в становище на КТ „ Подкрепа“ за предложната актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване. КТ „Подкрепа“ намира второто решение за значително по-справедливо.
 
Според синдиката, ако не бъдат положени усилия за акумулиране на повече средства в осигурителната система, трансферът от държавния бюджет към бюджета на НОИ ще продължи да се увеличава, а това ще доведе до по-малко разполагаеми средства за всички останали обществени сектори – здравеопазване, образование, социални услуги, публичен транспорт и др.
 
По отношение на начина, по който ще бъдат направени пенсионните промени, трябва да подчертаем, че социалните партньори не бяха включени в процеса на обсъждане на възможните варианти. Проектът по никакъв начин не адресира и изкривяванията в системата, които бяха направени, за да се „облекчат“ частните пенсионни фондове за сметка на държавния солидарен пенсионен фонд.
 
Не на последно място обръщаме внимание, че разходите за персонал на НОИ изобщо не са променени. Това няма да даде възможност за никакво актуализиране на заплатите на служителите. Очевидно управляващите не знаят или не оценяват труда и отговорностите, които носят заетите там. Това беше и все още е една от натоварените администрации по време на пандемията от COVID-19. НОИ пое изплащането на добавките към пенсиите, вместо те да бъдат изплащани като социално подпомагане.

Риск за пенсиите, ако не се приеме актуализацията на бюджета

Впоследствие се наложи спешно да преизчислят всички отпуснати пенсии в страната. Сега ще правят същото, за да неутрализират недостатъците на законовите инициативи, които влязоха в сила в края на 2021 г. Служителите на НОИ са професионалисти, които не могат да бъдат лесно заменени, защото притежават изключително специфични знания за пенсионната система.
 

iStock
iStock

КТ „Подкрепа“ настоява в Закона изменение и допълнение на Закона за бюджета държавното обществено осигуряване да се заложи увеличение с минимум 20% в перо „разходи за персонал”, или средства в размер на минимум 9,2 милиона лева общо за увеличение на възнагражденията на работниците и служителите в системата на НОИ. Обемът и интензитета на работа в системата на НОИ в последните две години е изключително сериозен, промените и предизвикателствата пред работниците и служителите са значителни и следва да получат подобаващо възнаграждение за отговорностите, които носят.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg