С влизането на България в Европейския съюз, пред страната ни се разкриха много възможности, от които ние като държава и всеки индивидуално за себе си, се възползва по различен начин.

Днес пътуването в съюза се осъществява много по-лесно, както и движението на стоки и услуги. От приемането ни вече са изминали повече от 10 години, а през този период феноменът, наречен Интернет, израсна, разви се и се превърна в част от ежедневието на почти всеки един човек по всички краища на света. Благодарение на него достъпът до информация стана значително по-лесен, а общуването с всяка точка на света – ежедневно занимание.

Тази достъпност даде възможност на българите да се запознаят с начина на живот на хората от държавите с „по-напреднала“ икономика и да се опитат да привнесат моделите в нашите условия. В един момент това провокира търсене на облекчени финансови услуги и бърза финансова помощ.

Колкото повече навлизаха бързите потребителски кредити, толкова по-широка ставаше тяхната употреба и предназначение, а за да отговори на нуждите на потребителите от дигитална услуга, която спестява време и излишна бюрокрация, на пазара се появи онлайн бързият кредит CrediNet.

CrediNet е най-новият продукт на небанковата финансова институция MicroCredit, която съществува от 2012-а година. Институцията е член на Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК) и предлага бързи кредити за нуждите на широк спектър потребители. Осъзнавайки необходимостта от това да изнесе услугата в дигиталното пространство, MicroCredit разработват своя изцяло онлайн бърз кредит CrediNet.

Той предлага суми от 200 до 3000 лева за срок от 3 до 12 месеца, а за да се възползват от тях, на потребителите не им е необходимо да обезпечават, заявените средства, или да търсят поръчители, а само да предоставят личната си карта.

Механизмът, по който се кандидатства, е бърз, удобен и не изисква наличие на електронен подпис. Заявлението за желаната сума пари, се подава посредством специалната форма, по всяко време на денонощието. Молбите се разглеждат в рамките на работния ден, а договорът и подписването му се осъществяват по имейл и с помощта на SMS.

Клиентите на CrediNet могат да се възползват от безлихвено връщане на пожеланата сума, в рамките на 30 дни, при заплащане на индивидуална административна такса.

Така съвременните технологии и методи за информация, ни помогнаха да направим съпоставката между нас и западните икономики, където има изградена традиция в потребителското кредитиране, а членството ни в ЕС направи миграцията и адаптирането на този вид услуги много по-лесна и плавна.