България е сред страните, в които бизнес картовите продукти на Visa са силно разпространени. Европейската платежна система отчита 42% увеличение в броя на издадените от българските банки карти за бизнеса и над 38% ръст в броя на трансакциите за последните четири години. Въпреки това, Visa прогнозира значителен ръст на употребата на картите Visa Business в резултат от предимствата на този вид разплащане за малките и средни предприятия.

Намаляване на разходите

Картите Visa Business оптимизират разходите на бизнеса по няколко начина: тяхната употреба намалява финансовия и оперативния риск, прави разходите по-проследими, дават сигурност при пътуване и добро управление на отношенията с доставчици.

Картите Visa Business увеличават оперативната ефективност – служителите прекарват незначително време в решаване на проблеми, като обработката на кеш.

Това се дължи на лесното изравняване в счетоводството, детайлната отчетност, проследяването и управлението на разходите в реално време и обобщения на финансовото състояние във всеки един момент: всички тези преимущества са следствие на функциите на електронните разплащания с карти Visa Business.

Подобряване на паричния поток

Усъвършенстването на процеса на плащане чрез внедряване на разплащания с бизнес карти подобрява проследимостта на приходите и разходите. Това важи с пълна сила за предприятия с голям брой доставчици и търговски партньори. С карти Visa Business търговците имат по-добър контрол върху времето на разплащане, както и подобрени възможности за незабавен одит и прогнозиране.

Намаляване на риска от неправомерно използване

Предприятията са много загрижени за възможността за извършване на "злоупотреби" от страна на служителите. При използването на карти Visa Business, този риск е значително намален. Например, всяка карта VisaBusiness e свързанa с разплащателната сметка на съответното предприятие и върху нея е отбелязано освен наименованието на предприятието, така и името на физическото лице, което е упълномощено да ползва картата и да се разпорежда със паричните средства. В зависимост от банката-издател, информацията за движенията по сметката на предприятието е достъпна в реално време и навсякъде – чрез онлайн банкиране, SMS известяване и т.н.

Безопасност на средствата

Лицето, на което е издадена карта VisaBusiness е напълно спокойно, тъй като знае, че наредената сума отива точно там където трябва. Средствата по сметката са в безопасност – Visa прилага няколко нива на защита и системи за мониторинг действащи 24/7. Информацията за трансакциите и движението на финансовите ресурси на предприятието е съхранена и винаги достъпна.

Много от банките и финансовите институции, които издават дебитни и кредитни карти Visa Business, предоставят и допълнителни услуги и възможности, съобразени с потребностите на специфичните отрасли и клиенти. Повече информация за допълнителните възможности, предлагани с карти Visa Business, можете да научите от предпочитаната от Вас банка - издаваща дебитни и кредитни карти VisaBusiness.