Замисляли ли сте се защо любимата ви марка шоколад съдържа различно количество ядки от това, което вашият приятел си е купил от съседна държава? Знаете ли дали съставът на любимия ви перилен препарат остава еднакъв в целия ЕС?
 
Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия (ЕК) публикува днес резултатите от три проучвания, които включват и две анкети, за храни и за домакински продукти и продукти за грижа, продавани като идентични, но с различни характеристики или съставки в зависимост от това къде се продават. Такива маркетингови практики са несправедливи съгласно законодателството на ЕС, освен ако разликите в продуктите не са оправдани от законни и обективни фактори, като национално законодателство, наличност или сезонност на суровините или доброволни стратегии за подобряване на достъпа до здравословна и питателна храна.
 
Първото проучване, общо за ЕС сравнение на характеристиките и представянето на маркови хранителни продукти (2021 г.), възпроизвежда кампанията за тестване, проведена от Съвместния изследователски център през 2018/2019 г., за да предостави представа за евентуалните тенденции за появата на "двойно качество" на маркови хранителни продукти в ЕС.
 
Резултатите от тестовете за 2018/2019 г., проведени в 19 държави членки, показват, че 9 на сто от сравняваните продукти се различават по състав, въпреки че опаковката е идентична. Други 22 на сто от продуктите с различен състав са имали подобна опаковка. Така общо 31 на сто от тестваните продукти са с еднаква или подобна опаковка, но с различен състав. Проучването не показва последователен географски модел.
 
Кампанията за тестване, проведена през 2021 г., е обхванала 26 държави членки. Тя е установила, че в същите 19 държави, обхванати от първата кампания 2018/2019, общо 24 на сто от продуктите с идентична или подобна опаковка са с различен състав. Това представлява намаление със 7 процентни пункта: 5,6 на сто от оценяваните хранителни продукти са с разлики в състава, но с идентичен външен вид на опаковката, а 18,5 на сто от продуктите се различават по състав и показват до известна степен тези разлики чрез вариации в графичния дизайн на опаковката.
 
Както през 2018/2019 г., в кампанията от 2021 г. не е установен географски модел на подобни разминавания.
 
Кампанията за тестване е придружена от проучване, в което мнозинството от анкетираните компании са заявили, че са предприели или планират да предприемат действия, включително чрез промяна на представянето на продукта, хармонизиране на рецепти, прилагане на други мерки или комбиниране на тези действия.
 
Двойно качество на продуктите за домакинство и лична хигиена
 
Съвместният изследователски център си сътрудничи с националните компетентни органи, за да оцени за първи път разликите в качеството на 58 маркови домакински и 79 продукта за лична хигиена от 20 държави от ЕС, продавани на единния пазар. Проучването "Оценяване на предполагаемите разлики в качеството на продуктите за домакинството и личната хигиена, продавани на единния пазар – Резултати от сравнение в целия ЕС", показва, че 8 на сто от продуктите са с еднаква опаковка, но се различават по декларирани съставки, 25 на сто от продуктите с разлики в изброените съставки показват и определени вариации във външния вид на опаковката. Отново не се наблюдава ясна тенденция на продуктова диференциация в географските региони на участващите държави членки.
 

istock
istock

Трето проучване на Съвместния изследователски център – "Емпирично тестване на възприятията на потребителите за разликите в опаковките и версиите на продукта на привидно идентични маркови хранителни продукти", изследва влиянието на вариациите в дизайна на опаковката на привидно идентични маркови хранителни продукти върху потребителското възприятие и вземане на решения.

Драстични разлики в цената на храните у нас

Чрез онлайн проучване, проведено в 10 държави от ЕС, е констатирано, че колкото по-голям е броят на елементите, които се различават в дизайна на опаковката, толкова по-голяма е вероятността потребителите да открият, че опаковките са различни. Все пак потребителите се нуждаят повече опаковъчни елементи да бъдат различни, за да разберат, че продуктите в тези опаковки също са различни. Освен това елементите на опаковката повлияят на решенията за покупка, като потребителите са били готови да платят повече за продуктите в опаковки, сигнализиращи за характеристики, които съответстват на техните мотиви за покупка.
 
Политически контекст
 
Комисията разгледа въпроса за двойното качество след доклади от няколко държави членки, показващи, че съставът на определени продукти, като безалкохолни напитки, кафе или рибни пръчици, е бил различен на техните пазари в сравнение с продуктите, продавани под същата марка и със същата или много подобна опаковка в други страни от ЕС.
 
Еврокомисията първо предложи укрепване на правилата на Съюза за защита на потребителите в тази област. След предложението на ЕК през 2019 г. бяха приети конкретни изменения на Директивата за нелоялните търговски практики като част от Директивата за модернизация и по-добро правоприлагане.
 
Измененията, които влязоха в сила през 2022 г., изясниха, че пускането на пазара на стока в една държава членка като идентична със същата стока в други държави членки, докато техният състав и характеристики са значително различни, е забранено, когато това може да доведе потребителите до решения за покупка, които те не биха взели, ако знаеха за разликата.
 

istock
istock

През декември 2021 г. Комисията актуализира насоките за прилагане на изменената Директива относно нелоялните търговски практики, която включва глава, посветена на двойното качество. През 2024 г. Комисията ще докладва за прилагането на Директивата за модернизация и по-добро правоприлагане, включително правилата относно двойното качество.
 
На второ място, Съвместният изследователски център на ЕК прие през 2018 г. хармонизирана методология за оценка на случаите с двойно качество. Освен това е извършил редица проучвания на пазарната ситуация и икономическите аспекти на двойното качество.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg