На 19 септември 2023 г. се проведе Есенният коктейл на Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК). Събитието традиционно отбелязва началото на новия бизнес сезон. Близо 300 гости – членове и партньори на ФБТИК.

По покана на председателя на ФБТИК, Стефан Делайе, гости на събитието бяха и Давид Пренсе, председател на Binance Франция, както и Фабиен Офрештер, зам. председател по направление Web 3.0 на френската група Vivendi, част от която е и компанията Havas.

Завършил HEC Paris, Давид Пренсе е председател на Binance France от 2020 г. Той отговаря също така и за маркетинг дейността на Binance в Европа. През годините е бил и председател на Френския кръг на криптовалутите, а благодарение на неговото съдействието във връзка с придобиването на регистрацията Digital Asset Service Providers (DASPs), Binance успява да стартира своята дейност във Франция и Европа.

 Г-н Пренсе, разкажете ни малко за историята на Binance и как се стига до решението да бъде създадена Binance Франция?

Binance е сравнително млада компания, основана преди около шест години и половина. Намерението ни беше да създадем пазар за криптовалути. С други думи, място, където хората могат да депозират парите си, да ги обменят в сметки за криптовалути и да се възползват от различни възможности за употреба. За рекордно кратко време станахме лидер на пазара, главно благодарение на интуитивния интерфейс на приложението и на авангардните ни технологии, които се отличават като едни от най-усъвършенстваните в сектора. А с тази отговорност на водещ играч идват и задълженията, а именно да образоваме общността, да развиваме употребите на криптовалутите и да създаваме нови иновативни услуги и продукти, които клиентите искат от нас. Пътят, който сме извървяли с Binance е перфектна илюстрация на трансформацията от обикновен стартъп към платформа за обмен, а след това и към цялостно решение за потребителите. Важно е да се подчертае, че криптовалутите все още са много нова и бързо развиваща се област. Тази новост е съпътствана от процес на регулиране от страна на финансовите органи във всяка страна и регион.

Точно това е контекстът, в който е създадена Binance Франция. Когато стартирахме преди шест години, регулирането на криптовалутите все още не беше установено в много държави. Франция беше пионер във въвеждането на регулации в тази област с цел защита на потребителите. Този проактивен подход ни даде възможност да се съобразим с тези разпоредби, като ни позиционира като един от първите играчи, регистрирани и оторизирани да оперират във Франция.

Но нашата амбиция не спира дотук. Макар че Франция е ключово звено, нашата визия обхваща цяла Европа и това е и причината да посетя София.

Глобалните данни сочат, че Binance в момента има около 150 милиона регистрирани потребители. Binance е и най-голямата борса за криптовалути в България. Въпреки това все още има хора, които не разбират този свят. Бихте ли обяснили с прости думи концепцията за блокчейн и криптопространството?

Блокчейнът може да се сравни с огромна цифрова книга, предназначена за прозрачно и сигурно записване на информация. Вид регистър, в който всяка трансакция се проверява от мрежа от компютри, а не от един централен субект. Тази децентрализация гарантира надеждността и сигурността на данните.

Когато дадена трансакция се извършва в блокчейн, вместо да се разчита на един орган за проверка, тя се потвърждава от цялата мрежа. За да повреди или фалшифицира тези данни, злонамерен потребител би трябвало да поеме контрола на над 51% от цялата мрежа, което е изключително трудно. Нещо повече, всеки опит за фалшифициране би бил незабавно открит и видим за цялата общност, което би направило активите (като криптовалутите) безполезни. Именно този саморегулиращ се механизъм прави блокчейн толкова силен и надежден. Накратко, почти е невъзможно да измамите системата, защото ако го направите, тя ще загуби цялата си стойност.

Криптовалутите са взаимосвързани с блокчейн системата?

Абсолютно. Казано по-просто, криптовалутите са пряко продължение на блокчейн технологията. Тъй като блокчейнът е способен да записва информация надеждно и сигурно, той може да регистрира трансакции, извършени от едно лице към друго. Точно това се случва с криптовалутите: те представляват трансакции или по-точно прехвърляне на стойност, съхранена в блокчейна.

С други думи, криптовалутата е единица стойност, съхранявана в блокчейна, което гарантира нейната легитимност и сигурност при прехвърлянето ѝ. Основното, което отличава блокчейн от традиционните финансови системи, е присъщата му прозрачност. Всяка извършена трансакция е видима в реално време за всеки, който желае да я наблюдава, което превръща блокчейн в отворена книга, за разлика от традиционните финансови системи, които често работят като „черни кутии“, с вътрешни процеси, които понякога са непрозрачни за широката общественост.

Въпреки че настоящите ни финансови системи са до голяма степен регулирани, по време на някои финансови кризи сме виждали техните ограничения. Именно за да се преодолеят тези слабости, беше създадена концепцията за блокчейн, която предлага прозрачна, децентрализирана и сигурна алтернатива за обмен на стойност.

В тази връзка, как Binance подхожда към сигурността на криптоактивите на своите потребители? Какви мерки за сигурност въвеждате?

Сигурността на криптоактивите заема централна роля в ежедневната работа на Binance и е един от най-важните аспекти в нашия бизнес. Това е нещо повече от обикновена мярка, сигурността е наш ангажимент.

На първо място, тъй като съвестно спазваме разпоредбите, отдаваме изключително значение на произхода на средствата, които се вливат в нашата платформа. Целта ни е да гарантираме, че тези средства не подхранват незаконни или престъпни дейности. Доказателство за това са огромните ни инвестиции в нашия специализиран за тази цел отдел, който нарасна експоненциално с 600% само за две години. Този проактивен подход служи за защита на нашите потребители от различни заплахи - от пране на пари до борба с тероризма.

На второ място, повишаването на осведомеността на нашите потребители относно сигурността е от решаващо значение. Криптосветът, макар и бързо развиващ се, остава неизследвана територия за мнозина. Нашата мисия надхвърля стандартните трансакции: тя има за цел да образова. Чрез инициативи като Академията на Binance и редовните ни уебинари ние работим, за да предоставим на нашите потребители уменията, от които се нуждаят, за да се ориентират уверено в този свят. В България например, където ползването на криптовалути е особено високо, нашите образователни усилия се изразяват в ежеседмични обучителни сесии.

Въпреки иновативния си характер блокчейн технологията изисква мултидисциплинарен подход: IT, сигурност, финанси и икономика.

Но сигурността не се състои само в превенция и обучение. Самата ни инфраструктура е проектирана така, че да устоява на външни заплахи. Нашият специализиран екип постоянно следи за кибернетичната цялост на платформата. Нещо повече, в случай на непредвидени събития сме създали фонда SAFU - значителен резерв, който в момента се оценява на повече от 1,5 милиарда евро и е готов да се намеси, за да компенсира всеки потенциален фалит.

Накратко, Binance е ангажирана на три фронта: превенция, обучение и защита. Нашата визия е ясна, а именно да осигурим безупречно управление на активите на нашите клиенти. Това е наш дълг, това е и наше обещание.

Как Binance се адаптира спрямо регулаторните промени в сектора на криптовалутите?

Регулаторните промени в пространството на криптовалутите са неизбежни и наложителни. Предстоящото прилагане на MiCA (Markets in Crypto-Assets) в Европа е отличен пример за това. Тази регулация ще осигури единна рамка за всички държави от ЕС, което е важно и положително развитие за компании като Binance.

Досега регулаторният пейзаж в Европа беше фрагментиран. Всяка страна има свои собствени регулации, всяка със своите нюанси и особености. Това разнообразие поставя значителни предизвикателства по отношение на адаптивността. Представете си, че трябва да адаптираме платформата си за 27 отделни юрисдикции, като същевременно гарантираме, че всяка адаптация е в точно съответствие с местните регулаторни стандарти. Това е колосална задача, която може да затрудни и да забави иновативния елемент.

Понякога тази регулаторна сложност ни ограничава по отношение на определени пазари. С въвеждането на MiCA обаче този пейзаж е на път да се промени радикално. Наличието на хармонизиран набор от правила в целия Европейски съюз ще улесни значително спазването им, като същевременно ще насърчи растежа и иновациите. Това ще даде възможност не само на гиганти като Binance, но и на местни играчи да разширят дейността си в международен план.

Binance приветства тези регулаторни постижения като стъпка към по-структурирана и благоприятна за иновациите среда в сектора на криптовалутите.

Кои са основните предизвикателства, с които се сблъсква вашата компания в криптоиндустрията?

Криптоиндустрията непрекъснато се развива, като предлага колкото възможности, толкова и предизвикателства. Бързият ни растеж от основаването ни преди шест години ни изтласка на преден план, но това е свързано и с по-големи отговорности. Преминаването от статута на стартъп към този на финансова институция изисква сериозна трансформация, особено по отношение на спазването на регулаторните изисквания. Ние вече сме регулирани в няколко европейски държави, а приемането на MiCA представлява още една стъпка към институционална зрялост.

Наред с тези регулаторни предизвикателства стои и важната задача за образоване на широката общественост. Ние сме решени да демистифицираме криптовалутите и да предоставяме точна информация, за да ускорим приемането им и да противодействаме на дезинформацията.

И накрая, за нас е жизненоважно да осигурим дългосрочното бъдеще на нашата компания. Днес сме лидер, но сме наясно, че утре пейзажът може да е различен. Затова работим неуморно, за да останем в челните редици на иновациите, да се вслушваме в нашата общност и да адаптираме предлагането си към променящите се нужди. Самият блокчейн ще се развива и ние възнамеряваме да бъдем ключови участници в тази трансформация.

Предизвикателство ли са за Вас човешките ресурси? Лесно ли се намират служители, експерти във всички области, които споменахте като икономика, технологии, криптовалути, финанси?

Трудно е, защото необходимите умения се променят бързо в един толкова динамичен сектор като нашия. Днешната експертиза може да не е същата утре. И ние търсим не само хора с технически умения, но и хора с визия, които могат да се адаптират, да въвеждат иновации и да предвиждат следващите стъпки в нашата индустрия.

От друга страна е лесно, защото позицията ни на лидер в сектора естествено привлича таланти. Хората, които се интересуват от блокчейн, криптовалути и технологични иновации като цяло, искат да работят с компании, които са водещи и Binance често е техният предпочитан избор.

Въпреки това едно от най-големите предизвикателства е да интегрираме тези таланти в културата на нашата компания, да ги обучим според нашите стандарти и да ги развиваме с разрастването на бизнеса. Това е непрекъснат процес на адаптиране и учене. Нещо повече, като се има предвид интердисциплинарният характер на блокчейн - където се пресичат финанси, икономика, IT и киберсигурност - понякога е трудно да се намерят експерти, които да са отличници във всички тези области едновременно. Но ние постоянно инвестираме в обучението и развитието на нашите екипи, за да посрещнем тези предизвикателства.

Какви предстоящи иновации планирате да въведете в крипто екосистемата?

Нашият подход е съсредоточен върху нуждите и исканията на нашите потребители. Близостта до нашата общност е едно от основните ни предимства. То ни позволява да разбираме очакванията, нуждите и пазарните тенденции в реално време. Това ни позволява да се адаптираме бързо и да въвеждаме подходящи иновативни продукти.

Ние проучихме и други варианти, за да направим криптовалутата по-достъпна и по-интегрирана в ежедневието на хората. Например: 1) решения за разплащане с криптовалута към търговци; 2) криптовлогове, както и 3) платформи за стартиране на токени за трансформативни проекти.

Що се отнася до крипто екосистемата, вече е определена датата за халвинга на биткойн, който ще се състои към края на април 2024 г. Халвингът е планирано събитие, което се провежда на всеки четири години, когато възнаграждението за добиване на нов блок се намалява наполовина.

Халвингът играе ключова роля в паричната икономика на биткойн и влияе върху динамиката на търсенето и предлагането в криптоекосистемата.

Какви са дългосрочните цели, които целите да постигнете с Binance Франция и Binance Европа?

Основните цели на Binance France и Binance Europe за следващите години са да ускорят приемането на криптовалутите, като работят в тясно сътрудничество с местните участници. Също така се стремим да образоваме обществеността чрез различни програми, за да запознаем повече хора с криптовалутите. И накрая, ще продължим да правим технологични нововъведения, за да адаптираме услугите си към нуждите на нашата общност и на световния пазар. Амбицията ни е да се превърнем в лидер в Европа по отношение на приемането, образованието и иновациите в сектора на криптовалутите.

Как оценявате развитието на Binance в България и каква е стратегията за развитие на Binance Европа в Източна Европа?

България е интересна страна с изключително висок процент на криптопотребители - около 18% от българите ползват криптовалути. Според проучванията, дялът на потребителите в България е доста по-висок спрямо други европейски държави и това е предпоставка за много нови възможности, включително и за появата на академични програми, които да развиват крипто екосистемата в страната. За мен България има своите предимства, те са очевидни и страната може да се възползва от блокчейн и създаването на подобна екосистема, именно за да ускори икономическото си развитие.

Що се отнася до Binance Europe в Източна Европа, това е регион, който смятаме за важен по няколко причини. На първо място, в тези страни има истинска жажда за нови технологии и по-специално за криптовалути. Второ, там има невероятни таланти в областта на технологиите и финансите.

Затова нашата стратегия е да насочим усилията си към образование, обучение и повишаване на осведомеността. Искаме да създадем местни партньорства, по-специално с университети, за да насърчим разбирането и използването на криптовалутите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg