Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за новоиздадени кредитни карти Visa или MasterCard.

За периода от 26.08.2013 г. до 28.02.2014 г. включително са валидни следните преференциални условия:

·без такса за годишна поддръжка през първата година;

·без такса при теглене от всички банкомати в България и чужбина от момента на издаване на картата до 28.02.2014 г. включително;

·промоционална фиксирана лихва през първите 6 отчетни периода от момента на издаване на картата.

С кредитната карта от Fibank може да се плаща без такси на ПОС устройства в България и чужбина.

Като подарък от банката всеки клиент получава и безплатна застраховка при пътуване в чужбина.